Skip to main content

Synonyma

suhṛdām
přátele — Śrīmad-bhāgavatam 1.8.47
příbuzní — Śrīmad-bhāgavatam 1.10.7
kvůli příbuzným — Śrīmad-bhāgavatam 1.12.35
na přátele a příbuzné — Śrīmad-bhāgavatam 1.15.22-23
přátel a příbuzných — Śrīmad-bhāgavatam 3.4.23, Śrīmad-bhāgavatam 9.19.27-28
Tvých přátel — Śrīmad-bhāgavatam 3.18.27
svých přátel — Śrīmad-bhāgavatam 4.16.18
přátel — Śrīmad-bhāgavatam 10.5.25
a přátelsky naklonĕných příbuzných a přátel — Śrīmad-bhāgavatam 10.29.32
vašim milujícím přátelům — Śrīmad-bhāgavatam 10.45.23
z dobrodinců — Śrīmad-bhāgavatam 10.48.32
Našich drahých — Śrīmad-bhāgavatam 10.48.35
příbuznými — Śrīmad-bhāgavatam 10.49.16
tvým dobrodincům — Śrīmad-bhāgavatam 10.54.42
pro přátele — Śrīmad-bhāgavatam 10.72.8
sva-suhṛdām
svým dobrodincům — Śrīmad-bhāgavatam 10.35.24-25

Filter by hierarchy