Skip to main content

Synonyma

amara-strīṣu
manželkami nebeských obyvatel — Śrīmad-bhāgavatam 4.23.29
para-strīṣu
k jiným ženám — Śrīmad-bhāgavatam 4.16.17
strīṣu
prostřednictvím žen — Bg. 1.40
ženy — Śrīmad-bhāgavatam 4.17.20, Śrīmad-bhāgavatam 10.44.17, Śrīmad-bhāgavatam 10.84.2-5
k ženám — Śrīmad-bhāgavatam 7.12.6
k polichocení ženě s cílem si ji podmanit — Śrīmad-bhāgavatam 8.19.43
o ženy — Śrīmad-bhāgavatam 10.47.6
se ženami — Śrīmad-bhāgavatam 11.26.22, Śrīmad-bhāgavatam 11.26.24