Skip to main content

Synonyma

sthāyī bhāva
trvalé extatické nálady — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 23.46
cira-sthāyī
trvanlivé — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 10.25
trvanlivý — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 10.26
sthāyī
převládající — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 13.172
neustále přítomných — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 19.188

Filter by hierarchy