Skip to main content

Synonyma

antaḥ-sthāḥ
skupina písmen známá pod tímto názvem (ya, ra, la a va) — Śrīmad-bhāgavatam 3.12.47
dvāḥ-sthāḥ
vrátných — Śrīmad-bhāgavatam 12.11.20
dūra-sthāḥ
přestože se nacházeli daleko — Śrīmad-bhāgavatam 9.16.14
marma-sthāḥ
zůstávající v srdci — Śrīmad-bhāgavatam 11.23.3
nairguṇya-sthāḥ
v transcendentálním postavení — Śrīmad-bhāgavatam 2.1.7
sattva-sthāḥ
ti, kdo se nacházejí na úrovni dobra — Bg. 14.18
vṛtti-sthāḥ
jejichž zaměstnání — Bg. 14.18
veśma-sthāḥ
v domě — Śrīmad-bhāgavatam 3.23.26
sthāḥ
které byly — Śrīmad-bhāgavatam 11.9.6