Skip to main content

Synonyma

smṛtvā smṛtvā
vzpomínající a vzpomínající — Śrīmad-bhāgavatam 10.13.63
opakovanĕ vzpomínající — Śrīmad-bhāgavatam 10.90.20
smṛtvā
vzpomínající — Śrīmad-bhāgavatam 6.16.59, Śrīmad-bhāgavatam 6.17.41
poté, co si vzpomnĕl — Śrīmad-bhāgavatam 10.16.30

Filter by hierarchy