Skip to main content

Synonyma

kṛta-sauhṛda-arthāḥ
velmi dychtiví vyvinout lásku (ve vztahu dāsya, sakhya, vātsalya či mādhurya) — Śrīmad-bhāgavatam 5.5.3
sauhṛda-ghnam
ten, kdo ničí přátelství (jehož proto nelze počítat mezi bhāgavaty, oddané Pána) — Śrīmad-bhāgavatam 6.5.39
sauhṛda
láskyplné — Śrīmad-bhāgavatam 10.16.20
v přátelském duchu — Śrīmad-bhāgavatam 10.49.16
po přátelství — Śrīmad-bhāgavatam 10.58.40
a láskyplnými — Śrīmad-bhāgavatam 10.69.44
láska — Śrīmad-bhāgavatam 10.81.36
s přátelskou náklonností — Śrīmad-bhāgavatam 10.82.15
přátelskými emocemi — Śrīmad-bhāgavatam 10.84.57-58
důvĕrnou spříznĕností — Śrīmad-bhāgavatam 10.84.65

Filter by hierarchy