Skip to main content

Synonyma

satām api
i pro ty nejvznešenější osobnosti — Śrīmad-bhāgavatam 4.24.55
jighāṁ-satām
chtěli zabít — Śrīmad-bhāgavatam 4.14.39-40
satām mārgam
cestu velkých světců — Śrīmad-bhāgavatam 6.4.11
satām patiḥ
Śrī Kṛṣṇa, Pán vaiṣṇavů — Śrīmad-bhāgavatam 10.11.51
sadasaḥ-patiḥ satām
představený shromáždění ušlechtilých osob — Śrīmad-bhāgavatam 5.15.9
satām
oddaní — Śrīmad-bhāgavatam 1.1.2
pravdomluvného. — Śrīmad-bhāgavatam 1.2.17
těch, kteří mají existovat věčně — Śrīmad-bhāgavatam 1.16.6
oddaným — Śrīmad-bhāgavatam 2.2.37
oddaných — Śrīmad-bhāgavatam 2.3.14, Śrīmad-bhāgavatam 2.3.16, Śrīmad-bhāgavatam 3.14.44-45, Śrīmad-bhāgavatam 3.19.34, Śrīmad-bhāgavatam 4.6.46, Śrīmad-bhāgavatam 4.22.63, Śrīmad-bhāgavatam 4.23.1-3, Śrīmad-bhāgavatam 4.31.20, Śrīmad-bhāgavatam 10.2.29, Śrīmad-bhāgavatam 10.12.28, Śrīmad-bhāgavatam 10.13.2, Śrīmad-bhāgavatam 11.14.21, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 1.60, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 1.91, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 22.86, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 23.16, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 24.100, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 25.149
všech oddaných — Śrīmad-bhāgavatam 2.4.20
civilizovaných lidí — Śrīmad-bhāgavatam 2.7.38
velkých oddaných — Śrīmad-bhāgavatam 3.13.26
oddaných Pána. — Śrīmad-bhāgavatam 3.14.27
spravedlivých — Śrīmad-bhāgavatam 3.21.50
transcendentalistů — Śrīmad-bhāgavatam 3.25.12, Śrīmad-bhāgavatam 10.12.7-11
čistých oddaných — Śrīmad-bhāgavatam 3.25.25, Śrīmad-bhāgavatam 10.60.27-28, Śrīmad-bhāgavatam 10.89.8-9
svatých osob — Śrīmad-bhāgavatam 4.2.32, Śrīmad-bhāgavatam 10.75.39, Śrīmad-bhāgavatam 12.13.14
zbožných — Śrīmad-bhāgavatam 4.3.17
svaté — Śrīmad-bhāgavatam 4.4.3
velkých mudrců. — Śrīmad-bhāgavatam 4.6.37
světců — Śrīmad-bhāgavatam 4.11.12, Śrīmad-bhāgavatam 10.4.45
velkými oddanými. — Śrīmad-bhāgavatam 4.12.44
oddaných. — Śrīmad-bhāgavatam 4.20.20
velkých světců — Śrīmad-bhāgavatam 4.20.29
dobrá — Śrīmad-bhāgavatam 6.7.28
mezi vznešenými oddanými — Śrīmad-bhāgavatam 7.10.47
těch, kdo jsou duchovně na výši — Śrīmad-bhāgavatam 8.24.30
ctihodné — Śrīmad-bhāgavatam 9.3.21
vaiṣṇavů — Śrīmad-bhāgavatam 10.10.38
svatých osobností — Śrīmad-bhāgavatam 10.15.7
zbožných oddaných — Śrīmad-bhāgavatam 10.16.50
transcendentálních duší — Śrīmad-bhāgavatam 10.23.45
svatým oddaným — Śrīmad-bhāgavatam 10.37.30
svatých oddaných — Śrīmad-bhāgavatam 10.52.29, Śrīmad-bhāgavatam 10.69.15, Śrīmad-bhāgavatam 10.81.1-2, Śrīmad-bhāgavatam 10.90.28, Śrīmad-bhāgavatam 12.10.18
svĕtců — Śrīmad-bhāgavatam 10.69.31
svĕtci — Śrīmad-bhāgavatam 10.72.20
velkých svĕtců — Śrīmad-bhāgavatam 10.81.40
pro svaté osoby — Śrīmad-bhāgavatam 10.82.38
svaté oddané — Śrīmad-bhāgavatam 11.4.19, Śrīmad-bhāgavatam 11.5.50