Skip to main content

Synonyma

sarvataḥ abhiviśaṅkī
nestále plný strachu, že bude ostatními, dokonce i nadřízenými, podveden — Śrīmad-bhāgavatam 5.26.36
sarvataḥ-bhadram
zahrada Sarvatobhadra — Śrīmad-bhāgavatam 5.16.13-14
sarvataḥ-bhadraḥ
Sarvatobhadra — Śrīmad-bhāgavatam 5.20.21
sarvataḥ-bhadrāḥ
naprosto příznivých — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 3.27, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 7.15
sarvataḥ-diśam
ze všech stran — Śrīmad-bhāgavatam 4.10.25, Śrīmad-bhāgavatam 4.14.38, Śrīmad-bhāgavatam 4.28.4
sarvataḥ diśam
ze všech stran. — Śrīmad-bhāgavatam 10.50.4
ze všech svĕtových stran — Śrīmad-bhāgavatam 10.63.3-4
sarvataḥ-mṛtyuḥ
když na nĕho číhá na všech stranách smrt — Śrīmad-bhāgavatam 11.2.2
sarvataḥ
v každém ohledu — Bg. 2.46, Śrīmad-bhāgavatam 5.8.14, Śrīmad-bhāgavatam 9.5.12
na všech stranách — Bg. 11.16, Bg. 11.17, Śrīmad-bhāgavatam 4.9.56, Śrīmad-bhāgavatam 8.24.41, Śrīmad-bhāgavatam 10.46.9-13, Śrīmad-bhāgavatam 10.81.21-23, Śrīmad-bhāgavatam 11.6.34
ze všech stran — Bg. 11.40, Śrīmad-bhāgavatam 4.15.11, Śrīmad-bhāgavatam 4.25.21, Śrīmad-bhāgavatam 5.8.23, Śrīmad-bhāgavatam 7.13.32, Śrīmad-bhāgavatam 10.17.21, Śrīmad-bhāgavatam 10.40.10, Śrīmad-bhāgavatam 10.59.2-3
všude — Bg. 13.14, Bg. 13.14, Bg. 13.14, Śrīmad-bhāgavatam 1.17.14, Śrīmad-bhāgavatam 1.17.26, Śrīmad-bhāgavatam 1.18.5, Śrīmad-bhāgavatam 4.10.23, Śrīmad-bhāgavatam 4.12.36, Śrīmad-bhāgavatam 4.21.3, Śrīmad-bhāgavatam 4.25.14, Śrīmad-bhāgavatam 5.7.10, Śrīmad-bhāgavatam 5.26.17, Śrīmad-bhāgavatam 5.26.36, Śrīmad-bhāgavatam 8.2.9-13, Śrīmad-bhāgavatam 8.12.17, Śrīmad-bhāgavatam 8.21.27, Śrīmad-bhāgavatam 10.24.23, Śrīmad-bhāgavatam 11.3.23, Śrīmad-bhāgavatam 11.7.40
všude kolem — Śrīmad-bhāgavatam 1.7.21, Śrīmad-bhāgavatam 1.7.26, Śrīmad-bhāgavatam 10.11.31-32
vše — Śrīmad-bhāgavatam 1.12.9
všude. — Śrīmad-bhāgavatam 1.14.16
všeho — Śrīmad-bhāgavatam 1.18.3
ze všech směrů — Śrīmad-bhāgavatam 1.19.23
ve všech ohledech — Śrīmad-bhāgavatam 3.3.9, Śrīmad-bhāgavatam 10.41.34, Śrīmad-bhāgavatam 10.55.2, Śrīmad-bhāgavatam 10.71.11, Śrīmad-bhāgavatam 11.14.2, Śrīmad-bhāgavatam 11.14.12
zcela — Śrīmad-bhāgavatam 3.29.3, Śrīmad-bhāgavatam 5.16.7, Śrīmad-bhāgavatam 10.51.56
ze všech — Śrīmad-bhāgavatam 4.3.5-7, Śrīmad-bhāgavatam 11.8.10
všestranně — Śrīmad-bhāgavatam 4.8.77
ve všech směrech — Śrīmad-bhāgavatam 4.10.27
odevšad — Śrīmad-bhāgavatam 4.18.2, Śrīmad-bhāgavatam 7.10.29, Śrīmad-bhāgavatam 10.67.22, Śrīmad-bhāgavatam 10.82.2, Śrīmad-bhāgavatam 10.83.20
před vším — Śrīmad-bhāgavatam 6.3.18
od všeho — Śrīmad-bhāgavatam 6.8.41
na všechny strany — Śrīmad-bhāgavatam 6.10.23, Śrīmad-bhāgavatam 10.41.38
všude ve vesmíru — Śrīmad-bhāgavatam 6.10.32
na všech světových stranách, vždy a ze všech úhlů pohledu. — Śrīmad-bhāgavatam 7.6.19
na všechny — Śrīmad-bhāgavatam 7.7.4-5
všude dokola — Śrīmad-bhāgavatam 8.10.19-24, Śrīmad-bhāgavatam 8.10.26
na všech místech — Śrīmad-bhāgavatam 8.10.51
dokola — Śrīmad-bhāgavatam 8.11.24
po všech stránkách — Śrīmad-bhāgavatam 8.22.35
proti všemu nebezpečí — Śrīmad-bhāgavatam 10.6.19
ode všeho — Śrīmad-bhāgavatam 10.16.53
na všechny strany. — Śrīmad-bhāgavatam 10.63.16
na všech stranách. — Śrīmad-bhāgavatam 10.71.16
veškerého — Śrīmad-bhāgavatam 11.2.7
ve všech podmínkách — Śrīmad-bhāgavatam 11.9.29
ze všech svĕtových stran — Śrīmad-bhāgavatam 11.13.14