Skip to main content

Synonyma

sampracakṣate
také říkají, že Kṛṣṇa je Vāsudeva. — Śrīmad-bhāgavatam 10.8.14, Śrīmad-bhāgavatam 10.26.17
prohlašují. — Śrīmad-bhāgavatam 12.4.35

Filter by hierarchy