Skip to main content

Synonyma

sampādyatām
nechť je uskutečněna — Śrīmad-bhāgavatam 6.7.27
prosím nechť je udĕlena — Śrīmad-bhāgavatam 10.63.45

Filter by hierarchy