Skip to main content

Synonyma

aneka sammāna kari'
projevující velkou úctu — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 2.32
bahu-sammāna
velmi uctivé chování — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 5.67
bahuta sammāna
velkou úctu — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 16.29
sammāna dibe
měl by projevovat úctu — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 20.25
karena sambhrama sammāna
prokazuje veškerou úctu a klaní se mu — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 8.46
sammāna kari'
poté, co projevil veškerou úctu — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 17.103
sammāna karila
projevil tolik úcty — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 20.23
karilā sammāna
projevil úctu. — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 3.215
sammāna karite nāri
nemohu se o ně správně postarat — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 15.197
kariyā sammāna
s velkou úctou. — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 10.92, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 3.173
projevující velkou úctu. — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 14.248
s velkou úctou — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 15.41, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 15.93
projevující velkou úctu — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 16.180
prokazující velkou úctu — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 20.21
sammāna kariyā
projevující veškerou úctu — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 10.185
s velkou úctou — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 15.98
s veškerou úctou — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 5.28
prabhura kariyā sammāna
s úctou ke Śrī Caitanyovi Mahāprabhuovi. — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 25.23
sammāna kariñā
prokazující veškerou úctu. — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 3.192
sammāna-kartā
uctivý — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 8.56
saba sammāna
veškerou úctu — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 4.156
sammāna
úctu — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 5.176, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 12.39, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 13.82, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 17.144, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 3.188, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 5.20
úctu. — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 7.62, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 17.230, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 15.111, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 17.88
s velkou úctou — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 7.65
pocta. — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 2.66
úcty — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 7.119, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 16.16
velkou úctu. — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 9.82
poctu. — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 11.159-160
vinaya-sammāna
pokornou úctu — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 12.139

Filter by hierarchy