Skip to main content

Synonyma

sambhramaḥ
mylná představa — Śrīmad-bhāgavatam 1.18.4
dychtivá touha po hmotném zisku — Śrīmad-bhāgavatam 3.31.47
přející si uvítat Pána s velkou úctou — Śrīmad-bhāgavatam 10.3.11
horlivé jednání — Śrīmad-bhāgavatam 10.24.3
jehož vzrušení — Śrīmad-bhāgavatam 10.38.26
zmatenost — Śrīmad-bhāgavatam 10.77.10

Filter by hierarchy