Skip to main content

Synonyma

bhaya-sambhrānta-prekṣaṇa-akṣam
se strachem důkladně prohlížela Kṛṣṇova ústa, aby viděla, zda nesnědl něco nebezpečného — Śrīmad-bhāgavatam 10.8.33
sambhrānta
rozrušené, plavající z místa na místo — Śrīmad-bhāgavatam 8.7.18
znepokojil — Śrīmad-bhāgavatam 9.10.13
rozrušen — Śrīmad-bhāgavatam 12.6.22

Filter by hierarchy