Skip to main content

Synonyma

samalaṅkṛtam
krásně vyzdobené. — Śrīmad-bhāgavatam 4.21.3
zdobenými — Śrīmad-bhāgavatam 10.53.8-9
a ozdobené šperky — Śrīmad-bhāgavatam 10.63.51
zkrášlených — Śrīmad-bhāgavatam 10.69.7-8

Filter by hierarchy