Skip to main content

Synonyma

samāhitaḥ
zcela dosažena — Bg. 6.7
soustředěný — Śrīmad-bhāgavatam 1.7.20
seberealizovaný — Śrīmad-bhāgavatam 2.6.35
zaujímající takové místo. — Śrīmad-bhāgavatam 2.9.8
zcela pohroužen — Śrīmad-bhāgavatam 3.9.31
pohroužený do tranzu. — Śrīmad-bhāgavatam 3.33.35
se soustředěnou myslí — Śrīmad-bhāgavatam 4.7.56, Śrīmad-bhāgavatam 10.13.64
dokonalá pozornost — Śrīmad-bhāgavatam 4.8.71
zcela odevzdaný — Śrīmad-bhāgavatam 4.22.51
uplatněná — Śrīmad-bhāgavatam 4.29.36-37
ovládající svou mysl a smysly. — Śrīmad-bhāgavatam 6.14.15
s pozorností. — Śrīmad-bhāgavatam 6.19.18
zcela pohroužený. — Śrīmad-bhāgavatam 7.12.2
soustředěně — Śrīmad-bhāgavatam 8.16.28
dokáže — Śrīmad-bhāgavatam 8.23.2
s upřenou pozorností — Śrīmad-bhāgavatam 9.1.15, Śrīmad-bhāgavatam 11.5.52
stále v transu — Śrīmad-bhāgavatam 9.2.11-13
velice přemýšlivý. — Śrīmad-bhāgavatam 9.3.9
se soustředěnou pozorností. — Śrīmad-bhāgavatam 10.1.20
velkomyslný a dobrý — Śrīmad-bhāgavatam 10.7.13-15
s velkou péčí a obezřetností. — Śrīmad-bhāgavatam 10.8.19
plnĕ soustředĕný — Śrīmad-bhāgavatam 10.51.62
pečlivĕ — Śrīmad-bhāgavatam 10.64.42
soustředĕnĕ — Śrīmad-bhāgavatam 10.66.43
concentrating one’s attention — Śrīmad-bhāgavatam 11.3.50-51
s naprostou pozorností. — Śrīmad-bhāgavatam 11.11.46
s myslí upřenou na Mĕ — Śrīmad-bhāgavatam 11.11.47
s neochvĕjným vĕdomím — Śrīmad-bhāgavatam 11.17.26
s plnou pozorností — Śrīmad-bhāgavatam 11.23.61
su-samāhitaḥ
s dokonalou kázní — Śrīmad-bhāgavatam 2.5.7
velmi pečlivě a pozorně. — Śrīmad-bhāgavatam 6.16.27
velice pozorný (neodvracející pozornost k ničemu jinému) — Śrīmad-bhāgavatam 7.9.7
velice zpozorněl — Śrīmad-bhāgavatam 8.11.39
s bedlivou pozorností — Śrīmad-bhāgavatam 8.16.44-45
se soustředěnou pozorností — Śrīmad-bhāgavatam 8.16.51-52
s pečlivou pozorností. — Śrīmad-bhāgavatam 10.74.17
ve vážné náladĕ — Śrīmad-bhāgavatam 10.78.40
s bedlivou pozorností. — Śrīmad-bhāgavatam 11.23.4