Skip to main content

Synonyma

parameṇa samādhinā
s nejvyšší formou tranzu — Śrīmad-bhāgavatam 5.18.1
samādhinā
úplným pohroužením. — Bg. 4.24
tranzem — Śrīmad-bhāgavatam 1.5.13, Śrīmad-bhāgavatam 3.9.41, Śrīmad-bhāgavatam 5.20.27
soustředění mysli — Śrīmad-bhāgavatam 2.9.37
tranzem. — Śrīmad-bhāgavatam 3.4.32
v tranzu. — Śrīmad-bhāgavatam 4.1.3, Śrīmad-bhāgavatam 4.8.31, Śrīmad-bhāgavatam 4.8.74
provozováním yogy v tranzu — Śrīmad-bhāgavatam 4.9.30
s naprostým soustředěním — Śrīmad-bhāgavatam 4.21.42
neustále v extázi. — Śrīmad-bhāgavatam 4.24.7
meditací — Śrīmad-bhāgavatam 4.27.28
tranzem v meditaci — Śrīmad-bhāgavatam 5.8.21
pohroužením v myšlenkách na Pána — Śrīmad-bhāgavatam 5.26.5
s pozorností. — Śrīmad-bhāgavatam 6.7.38
díky transu — Śrīmad-bhāgavatam 7.3.9-10
a transu — Śrīmad-bhāgavatam 7.3.9-10
pomocí transu či meditace — Śrīmad-bhāgavatam 7.15.24
neustálou meditací a úplným pohroužením se (do myšlenek na Tebe, Nejvyšší Osobnost Božství) — Śrīmad-bhāgavatam 10.2.30
pozorností. — Śrīmad-bhāgavatam 10.66.27-28
ātma-samādhinā
pohroužením do sebe. — Śrīmad-bhāgavatam 3.27.22
plně zaměstnán oddanou službou — Śrīmad-bhāgavatam 6.2.41
meditací soustředĕnou na Já — Śrīmad-bhāgavatam 12.9.2
su-samādhinā
příznivou meditací — Śrīmad-bhāgavatam 3.20.52
yoga-samādhinā
v mystickém tranzu — Śrīmad-bhāgavatam 3.19.28
jógovým tranzem — Śrīmad-bhāgavatam 3.24.28
ātma-yoga-samādhinā
pohroužením v bhakti-yozeŚrīmad-bhāgavatam 6.9.33