Skip to main content

Synonyma

divya-samāḥ
nebeských let — Śrīmad-bhāgavatam 7.3.19
naṣṭa-samāḥ
bez života — Śrīmad-bhāgavatam 10.12.15
samāḥ
rovni — Bg. 1.4
let — Bg. 6.41, Śrīmad-bhāgavatam 3.2.26, Śrīmad-bhāgavatam 3.21.6, Śrīmad-bhāgavatam 4.27.16, Śrīmad-bhāgavatam 8.2.29, Śrīmad-bhāgavatam 9.9.39, Śrīmad-bhāgavatam 9.20.32, Śrīmad-bhāgavatam 9.23.26, Śrīmad-bhāgavatam 10.57.26, Śrīmad-bhāgavatam 12.1.6-8, Śrīmad-bhāgavatam 12.1.14, Īśo 2
po mnoho let — Śrīmad-bhāgavatam 1.18.11, Śrīmad-bhāgavatam 4.28.27
vhodní — Śrīmad-bhāgavatam 3.23.52
stejný co se týče let — Śrīmad-bhāgavatam 4.21.48
let. — Śrīmad-bhāgavatam 4.25.37, Śrīmad-bhāgavatam 4.25.43, Śrīmad-bhāgavatam 6.1.23, Śrīmad-bhāgavatam 8.21.34, Śrīmad-bhāgavatam 9.18.39, Śrīmad-bhāgavatam 11.7.53, Śrīmad-bhāgavatam 12.1.10
stejní ke každému — Śrīmad-bhāgavatam 6.2.3
roků — Śrīmad-bhāgavatam 9.22.14-15
stejní — Śrīmad-bhāgavatam 10.87.23
vyrovnané — Śrīmad-bhāgavatam 11.5.22
stejnĕ dlouhé jako — Śrīmad-bhāgavatam 11.12.11
stejné jako ony — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 8.224, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 9.123
ātma-samāḥ
po vzoru sebe samotného — Śrīmad-bhāgavatam 3.12.15
śāśvatīḥ samāḥ
po mnoho let. — Śrīmad-bhāgavatam 9.14.19
śatam samāḥ
po sto let. — Śrīmad-bhāgavatam 9.2.1
po sto let — Śrīmad-bhāgavatam 11.3.11
samāḥ śabde
slovem samāḥŚrī caitanya-caritāmṛta Madhya 8.225