Skip to main content

Synonyma

brāhmaṇera sahāya
velcí pomocníci brāhmaṇůŚrī caitanya-caritāmṛta Antya 6.198
sahāya ha-iyā
pomáhající — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 15.267
sahāya karena
pomáhá — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 6.11
karena sahāya
pomáhají. — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 16.219
kṛṣṇa-līlāra sahāya
pomoc v zábavách Pána Kṛṣṇy — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 5.9
līlāra sahāya
ti, kdo pomáhají v zábavách — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 5.144-145
sahāya-pradhāna
nejlepší pomocnice — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 6.10
sahāya-prakāra
veškerou pomoc — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 16.191
sahāya-van
podporovaný — Śrīmad-bhāgavatam 10.50.45
sahāya
společnice. — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 4.71
pomocník — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 4.73, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 4.80, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 5.18, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 6.9
pomocnice — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 4.210, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 14.123
pomoc. — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 5.5, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 5.16, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 11.15
pomoc — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 5.64, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 17.4, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 18.91
prostředek. — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 7.141
pomocník. — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 17.296
pomocníci — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 15.43
pomocníků — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 11.40