Skip to main content

Synonyma

varṇa-saṅkaraḥ
nežádoucí potomstvo. — Bg. 1.40
nechtěné obyvatelstvo. — Śrīmad-bhāgavatam 1.18.45
saṅkaraḥ
takové nežádoucí děti — Bg. 1.41
Pán Śiva — Śrīmad-bhāgavatam 11.14.15