Skip to main content

Synonyma

sa-saṅkarṣaṇam
společnĕ s Pánem Balarāmou — Śrīmad-bhāgavatam 10.23.14
saṅkarṣaṇam
Saṅkarṣaṇa — Śrīmad-bhāgavatam 3.8.3, Śrīmad-bhāgavatam 5.25.1, Śrīmad-bhāgavatam 9.24.53-55
spojování — Śrīmad-bhāgavatam 5.25.1
Nejvyšší Osobnost Božství, Saṅkarṣaṇa — Śrīmad-bhāgavatam 6.15.27
jménem Saṅkarṣaṇa — Śrīmad-bhāgavatam 10.2.13
jménem Saṅkarṣaṇa neboli spojení dvou rodin — Śrīmad-bhāgavatam 10.8.12
k Pánu Balarāmovi — Śrīmad-bhāgavatam 10.50.12, Śrīmad-bhāgavatam 10.61.34
Pánem Balarāmou — Śrīmad-bhāgavatam 10.71.13
Balarāmovi — Śrīmad-bhāgavatam 10.78.29

Filter by hierarchy