Skip to main content

Synonyma

saṅkṣobhita
úplnĕ rozdráždĕných — Śrīmad-bhāgavatam 10.16.7

Filter by hierarchy