Skip to main content

Synonyma

avadhūtera saṅge
se žebravým mnichem — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 12.189
aṣṭa-padma-saṅge
je spojená s osmi lotosovými květy. — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 19.94
bahu-saṅge
s mnoha lidmi — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 16.272
balabhadra-saṅge
se služebníkem Balabhadrou Bhaṭṭācāryou — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 25.223
bandhu-saṅge
ke světským přátelům — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 5.224
bhakta-gaṇa-saṅge
se svými oddanými — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 13.38, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 14.114, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 15.4, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 9.4, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 10.43, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 10.133
se všemi oddanými — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 1.23
s oddanými — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 3.137, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 3.201, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 7.90, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 10.153, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 14.96, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 25.241, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 11.71
s ostatními oddanými — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 5.7, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 14.253
s ostatními oddanými. — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 5.138
ve společnosti svých čistých oddaných — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 12.69
se všemi svými oddanými — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 17.71
se svými společníky — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 6.3
ve společnosti oddaných — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 16.3
bhakta-saṅge
s oddanými — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 1.247, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 4.210, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 5.142-143, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 10.130, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 11.135-136
spolu s oddanými — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 14.75
v doprovodu dalších oddaných společníků — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 1.109
se svými důvěrnými společníky — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 1.110
ve společnosti oddaných — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 7.92, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 11.135-136, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 25.232
bhakta-gaṇa saṅge
s oddanými — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 5.142-143
nija-bhakta-saṅge
se svými oddanými — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 8.6
bhakta-saṅge prabhu
nechť Śrī Caitanya Mahāprabhu usedne s oddanými — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 12.161
bhaṭṭa-saṅge
s Veṅkaṭou Bhaṭṭou — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 9.86, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 9.108
bhaṭṭācārya-saṅge
se Sārvabhaumou Bhaṭṭācāryou — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 6.119, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 7.58
společně s Bhaṭṭācāryou — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 17.219
bhaṭṭācāryera saṅge
se Sārvabhaumou Bhaṭṭācāryou — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 10.29
purī-bhāratīra saṅge
s Paramānandou Purīm a Brahmānandou Bhāratīm — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 11.87
caitanyera saṅge
se Śrī Caitanyou Mahāprabhuem — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 5.91
v Caitanyově společnosti — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 17.119
saṅge cale
doprovázeli Ho — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 17.44
śrī-caraṇa-saṅge
s Tebou — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 19.239
cāri-putra-saṅge
se čtyřmi ze svých synů — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 10.49
duḥkha-saṅge
společně s jeho neštěstím — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 7.141
duṅhe saṅge nila
vzali oba dva s sebou. — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 11.179
e-saṅge
v této společnosti — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 12.161
eka-saṅge
spolu — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 8.241, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 8.298
spolu. — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 9.169
společně — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 12.42
rahi' eka-saṅge
pobývající spolu. — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 4.104
eka-jana-saṅge
s jedním služebníkem — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 20.40