Skip to main content

Synonyma

saṁsāraḥ
hmotná existence, v níž živá bytost zakouší utrpení trojího druhu — Śrīmad-bhāgavatam 7.7.27

Filter by hierarchy