Skip to main content

Synonyma

chandoga-saṁhitām
saṁhitu s názvem ChandogaŚrīmad-bhāgavatam 12.6.52-53
purāṇa-saṁhitām
shrnutí podstaty všech PurāṇŚrīmad-bhāgavatam 12.6.4
souhrnnou studii všech PurāṇŚrīmad-bhāgavatam 12.12.64
saṁhitām
védské písmo — Śrīmad-bhāgavatam 1.4.3, Śrīmad-bhāgavatam 1.7.8
védskou literaturu. — Śrīmad-bhāgavatam 1.7.6
doktrínu. — Śrīmad-bhāgavatam 3.21.32
védské pokyny obsažené v Brahma- saṁhitě a dalších saṁhitáchŚrīmad-bhāgavatam 8.24.55
podstatný výtah — Śrīmad-bhāgavatam 12.4.41
výbĕr — Śrīmad-bhāgavatam 12.4.42
písmo — Śrīmad-bhāgavatam 12.6.35, Śrīmad-bhāgavatam 12.12.61
sbírku — Śrīmad-bhāgavatam 12.6.51, Śrīmad-bhāgavatam 12.6.52-53, Śrīmad-bhāgavatam 12.6.54-56, Śrīmad-bhāgavatam 12.6.54-56, Śrīmad-bhāgavatam 12.6.57, Śrīmad-bhāgavatam 12.6.59, Śrīmad-bhāgavatam 12.7.1
sbírku. — Śrīmad-bhāgavatam 12.6.75
sbírku PurāṇŚrīmad-bhāgavatam 12.7.6
sva-saṁhitām
svou sbírku — Śrīmad-bhāgavatam 12.6.54-56
sbírku, kterou obdržel — Śrīmad-bhāgavatam 12.6.58

Filter by hierarchy