Skip to main content

Synonyma

adharma saṁhāra
potlačující zásady bezbožnosti. — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 5.113
saṁhāra-arthe
za účelem zničení — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 20.307
asura-saṁhāra
zabíjení démonů — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 4.36-37
jagat saṁhāra
zničení tohoto hmotného světa — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 5.105
zničení vesmírného stvoření — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 20.290
karilā saṁhāra
odstranil jsi. — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 21.77

Filter by hierarchy