Skip to main content

Synonyma

saḥ aham
já jsem stejný Arjuna — Śrīmad-bhāgavatam 1.15.21
já (velký Brahmā) — Śrīmad-bhāgavatam 2.6.35
proto, já — Śrīmad-bhāgavatam 3.1.42
takto já — Śrīmad-bhāgavatam 3.4.21
tak i já — Śrīmad-bhāgavatam 3.8.9
já sama — Śrīmad-bhāgavatam 3.31.12, Śrīmad-bhāgavatam 3.31.20
já sám — Śrīmad-bhāgavatam 11.7.70
já — Śrīmad-bhāgavatam 11.23.29
saḥ api
také on — Śrīmad-bhāgavatam 5.20.25
on také — Śrīmad-bhāgavatam 6.9.49
ta samá osoba — Śrīmad-bhāgavatam 10.51.33
saḥ asau
toto — Śrīmad-bhāgavatam 10.22.25
tatáž osoba — Śrīmad-bhāgavatam 10.68.35
saḥ asau asau iti
„To je on! To je on!“ — Śrīmad-bhāgavatam 10.62.18-19
saḥ asi
to jsi — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 15.11
saḥ asmi
to jsem já. — Śrīmad-bhāgavatam 4.22.37
saḥ ayam
proto, tento blesk — Śrīmad-bhāgavatam 8.11.36
tento — Śrīmad-bhāgavatam 10.25.18
ta samá osobnost — Śrīmad-bhāgavatam 11.6.15
tatáž (mahat-tattva) — Śrīmad-bhāgavatam 11.6.16
saḥ bhagavān
Pán Brahmā, který je hoden uctívání — Śrīmad-bhāgavatam 3.20.24
saḥ eṣaḥ bhagavān
tentýž Kṛṣṇa, Osobnost Božství, který je Parabrahman — Śrīmad-bhāgavatam 7.10.51
saḥ ca
on také — Śrīmad-bhāgavatam 5.9.9-10
saḥ caitanyaḥ
tento Śrī Caitanya Mahāprabhu — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 13.207
saḥ eva
právě ten — Śrīmad-bhāgavatam 3.24.29
totéž — Śrīmad-bhāgavatam 3.25.20
tentýž sen — Śrīmad-bhāgavatam 3.27.25
saḥ eṣaḥ
tatáž Nejvyšší Osobnost Božství — Śrīmad-bhāgavatam 3.26.4
On sám — Śrīmad-bhāgavatam 11.12.17
On jediný — Śrīmad-bhāgavatam 12.11.24
saḥ me gatiḥ
On je proto mé jediné útočiště (já jsem jenom nástroj). — Śrīmad-bhāgavatam 10.8.42
saḥ-O
saḥ-On — Śrīmad-bhāgavatam 1.9.3, Śrīmad-bhāgavatam 1.9.24, Śrīmad-bhāgavatam 1.9.38
saḥ-o
saḥ-on — Śrīmad-bhāgavatam 1.9.43
saḥ
tento — Bg. 1.13, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 5.71, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 1.1, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 12.1, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 20.281, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 15.97, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 17.40
ta — Bg. 1.19, Bg. 2.21, Bg. 7.19, Bg. 17.11, Śrīmad-bhāgavatam 1.11.2, Śrīmad-bhāgavatam 3.7.12, Śrīmad-bhāgavatam 3.22.16, Śrīmad-bhāgavatam 4.5.13, Śrīmad-bhāgavatam 4.29.Sloka 1a-2a, Śrīmad-bhāgavatam 5.11.5, Śrīmad-bhāgavatam 5.18.23, Śrīmad-bhāgavatam 5.21.3, Śrīmad-bhāgavatam 6.9.5, Śrīmad-bhāgavatam 8.6.35, Śrīmad-bhāgavatam 8.7.6, Śrīmad-bhāgavatam 10.15.33, Śrīmad-bhāgavatam 10.15.33, Śrīmad-bhāgavatam 10.51.13, Śrīmad-bhāgavatam 10.83.19
on — Bg. 1.27, Bg. 2.15, Bg. 2.71, Bg. 3.6, Bg. 3.7, Bg. 3.16, Bg. 3.21, Bg. 4.9, Bg. 4.14, Bg. 4.18, Bg. 4.18, Bg. 5.3, Bg. 5.5, Bg. 5.10, Bg. 5.21, Bg. 5.23, Bg. 5.23, Bg. 5.24, Bg. 6.1, Bg. 6.30, Bg. 6.31, Bg. 6.44, Bg. 6.47, Bg. 7.17, Bg. 7.18, Bg. 7.22, Bg. 8.5, Bg. 8.10, Bg. 8.13, Bg. 9.30, Bg. 10.3, Bg. 10.7, Bg. 11.14, Bg. 11.55, Bg. 12.13-14, Bg. 12.16, Bg. 13.4, Bg. 13.24, Bg. 13.28, Bg. 13.30, Bg. 14.19, Bg. 14.22-25, Bg. 14.26, Bg. 15.1, Bg. 15.19, Bg. 16.23, Bg. 18.8, Bg. 18.11, Bg. 18.16, Bg. 18.17, Bg. 18.71, Śrīmad-bhāgavatam 1.3.8, Śrīmad-bhāgavatam 1.3.14, Śrīmad-bhāgavatam 1.4.10, Śrīmad-bhāgavatam 1.4.11, Śrīmad-bhāgavatam 1.4.15, Śrīmad-bhāgavatam 1.4.16, Śrīmad-bhāgavatam 1.7.9, Śrīmad-bhāgavatam 1.7.17, Śrīmad-bhāgavatam 1.7.18, Śrīmad-bhāgavatam 1.7.45, Śrīmad-bhāgavatam 1.12.2, Śrīmad-bhāgavatam 1.12.14, Śrīmad-bhāgavatam 1.12.30, Śrīmad-bhāgavatam 1.12.31, Śrīmad-bhāgavatam 1.13.57, Śrīmad-bhāgavatam 1.16.2, Śrīmad-bhāgavatam 1.17.21, Śrīmad-bhāgavatam 1.17.35, Śrīmad-bhāgavatam 1.17.43-44, Śrīmad-bhāgavatam 1.18.16, Śrīmad-bhāgavatam 1.18.34, Śrīmad-bhāgavatam 1.18.39, Śrīmad-bhāgavatam 1.18.46, Śrīmad-bhāgavatam 1.19.29, Śrīmad-bhāgavatam 1.19.40, Śrīmad-bhāgavatam 2.2.26, Śrīmad-bhāgavatam 2.2.31, Śrīmad-bhāgavatam 2.3.15, Śrīmad-bhāgavatam 2.4.22, Śrīmad-bhāgavatam 2.5.7, Śrīmad-bhāgavatam 2.7.43-45, Śrīmad-bhāgavatam 2.9.5, Śrīmad-bhāgavatam 2.9.6, Śrīmad-bhāgavatam 2.10.8, Śrīmad-bhāgavatam 2.10.9, Śrīmad-bhāgavatam 2.10.49-50, Śrīmad-bhāgavatam 3.1.5, Śrīmad-bhāgavatam 3.1.13, Śrīmad-bhāgavatam 3.1.27, Śrīmad-bhāgavatam 3.1.29, Śrīmad-bhāgavatam 3.1.31, Śrīmad-bhāgavatam 3.3.17, Śrīmad-bhāgavatam 3.4.28, Śrīmad-bhāgavatam 3.5.17, Śrīmad-bhāgavatam 3.7.25, Śrīmad-bhāgavatam 3.7.42, Śrīmad-bhāgavatam 3.8.7, Śrīmad-bhāgavatam 3.8.8, Śrīmad-bhāgavatam 3.8.9, Śrīmad-bhāgavatam 3.8.15, Śrīmad-bhāgavatam 3.8.21, Śrīmad-bhāgavatam 3.8.22, Śrīmad-bhāgavatam 3.12.8, Śrīmad-bhāgavatam 3.12.49, Śrīmad-bhāgavatam 3.12.54, Śrīmad-bhāgavatam 3.13.2, Śrīmad-bhāgavatam 3.13.45, Śrīmad-bhāgavatam 3.14.1, Śrīmad-bhāgavatam 3.14.31, Śrīmad-bhāgavatam 3.14.36, Śrīmad-bhāgavatam 3.14.48, Śrīmad-bhāgavatam 3.15.9, Śrīmad-bhāgavatam 3.15.11, Śrīmad-bhāgavatam 3.16.6, Śrīmad-bhāgavatam 3.17.23, Śrīmad-bhāgavatam 3.17.26, Śrīmad-bhāgavatam 3.19.26, Śrīmad-bhāgavatam 3.23.34, Śrīmad-bhāgavatam 3.23.40, Śrīmad-bhāgavatam 3.29.8, Śrīmad-bhāgavatam 3.29.9, Śrīmad-bhāgavatam 3.29.10, Śrīmad-bhāgavatam 3.30.19, Śrīmad-bhāgavatam 3.31.36, Śrīmad-bhāgavatam 3.32.2, Śrīmad-bhāgavatam 3.32.12-15, Śrīmad-bhāgavatam 3.32.43, Śrīmad-bhāgavatam 4.1.3, Śrīmad-bhāgavatam 4.2.33, Śrīmad-bhāgavatam 4.4.30, Śrīmad-bhāgavatam 4.7.54, Śrīmad-bhāgavatam 4.8.14, Śrīmad-bhāgavatam 4.10.13, Śrīmad-bhāgavatam 4.12.8, Śrīmad-bhāgavatam 4.12.8, Śrīmad-bhāgavatam 4.12.16, Śrīmad-bhāgavatam 4.12.19, Śrīmad-bhāgavatam 4.12.32, Śrīmad-bhāgavatam 4.13.18, Śrīmad-bhāgavatam 4.13.37, Śrīmad-bhāgavatam 4.13.47, Śrīmad-bhāgavatam 4.14.11, Śrīmad-bhāgavatam 4.14.45, Śrīmad-bhāgavatam 4.15.9-10, Śrīmad-bhāgavatam 4.17.1, Śrīmad-bhāgavatam 4.17.12, Śrīmad-bhāgavatam 4.17.31, Śrīmad-bhāgavatam 4.19.1, Śrīmad-bhāgavatam 4.20.17, Śrīmad-bhāgavatam 4.20.21, Śrīmad-bhāgavatam 4.20.21, Śrīmad-bhāgavatam 4.21.9, Śrīmad-bhāgavatam 4.23.13, Śrīmad-bhāgavatam 4.23.28, Śrīmad-bhāgavatam 4.23.30, Śrīmad-bhāgavatam 4.23.39, Śrīmad-bhāgavatam 4.24.28, Śrīmad-bhāgavatam 4.25.11, Śrīmad-bhāgavatam 4.25.55, Śrīmad-bhāgavatam 4.26.7, Śrīmad-bhāgavatam 4.27.2, Śrīmad-bhāgavatam 4.27.8, Śrīmad-bhāgavatam 4.27.16, Śrīmad-bhāgavatam 4.27.18, Śrīmad-bhāgavatam 4.27.27, Śrīmad-bhāgavatam 4.28.14, Śrīmad-bhāgavatam 4.28.33, Śrīmad-bhāgavatam 4.29.26-27, Śrīmad-bhāgavatam 4.29.33, Śrīmad-bhāgavatam 4.29.51, Śrīmad-bhāgavatam 4.29.51, Śrīmad-bhāgavatam 4.29.83, Śrīmad-bhāgavatam 4.30.14, Śrīmad-bhāgavatam 4.30.49, Śrīmad-bhāgavatam 4.30.50-51, Śrīmad-bhāgavatam 5.1.6, Śrīmad-bhāgavatam 5.1.23, Śrīmad-bhāgavatam 5.1.35, Śrīmad-bhāgavatam 5.2.15, Śrīmad-bhāgavatam 5.2.19, Śrīmad-bhāgavatam 5.5.18, Śrīmad-bhāgavatam 5.5.18, Śrīmad-bhāgavatam 5.5.18, Śrīmad-bhāgavatam 5.8.14, Śrīmad-bhāgavatam 5.10.1, Śrīmad-bhāgavatam 5.13.19, Śrīmad-bhāgavatam 5.18.20, Śrīmad-bhāgavatam 5.22.7, Śrīmad-bhāgavatam 5.26.10, Śrīmad-bhāgavatam 5.26.30, Śrīmad-bhāgavatam 5.26.36, Śrīmad-bhāgavatam 6.1.25, Śrīmad-bhāgavatam 6.3.11, Śrīmad-bhāgavatam 6.4.20, Śrīmad-bhāgavatam 6.7.25, Śrīmad-bhāgavatam 6.7.34, Śrīmad-bhāgavatam 6.7.40, Śrīmad-bhāgavatam 6.8.36, Śrīmad-bhāgavatam 6.8.38, Śrīmad-bhāgavatam 6.8.40, Śrīmad-bhāgavatam 6.9.6, Śrīmad-bhāgavatam 6.9.18, Śrīmad-bhāgavatam 6.9.52, Śrīmad-bhāgavatam 6.12.15, Śrīmad-bhāgavatam 6.12.27-29, Śrīmad-bhāgavatam 6.14.6, Śrīmad-bhāgavatam 6.16.15, Śrīmad-bhāgavatam 6.16.28, Śrīmad-bhāgavatam 6.16.32, Śrīmad-bhāgavatam 6.17.16, Śrīmad-bhāgavatam 6.18.22, Śrīmad-bhāgavatam 7.2.44, Śrīmad-bhāgavatam 7.2.45, Śrīmad-bhāgavatam 7.5.35, Śrīmad-bhāgavatam 7.8.13, Śrīmad-bhāgavatam 7.8.24, Śrīmad-bhāgavatam 7.8.48, Śrīmad-bhāgavatam 7.8.52, Śrīmad-bhāgavatam 7.8.55, Śrīmad-bhāgavatam 7.8.56, Śrīmad-bhāgavatam 7.13.10, Śrīmad-bhāgavatam 7.14.8, Śrīmad-bhāgavatam 8.1.33, Śrīmad-bhāgavatam 8.2.27, Śrīmad-bhāgavatam 8.2.31, Śrīmad-bhāgavatam 8.4.3-4, Śrīmad-bhāgavatam 8.4.10, Śrīmad-bhāgavatam 8.5.19-20, Śrīmad-bhāgavatam 8.8.34, Śrīmad-bhāgavatam 8.19.14, Śrīmad-bhāgavatam 8.23.29, Śrīmad-bhāgavatam 8.24.10, Śrīmad-bhāgavatam 8.24.11, Śrīmad-bhāgavatam 8.24.58, Śrīmad-bhāgavatam 9.1.2-3, Śrīmad-bhāgavatam 9.1.36, Śrīmad-bhāgavatam 9.6.25, Śrīmad-bhāgavatam 9.6.43, Śrīmad-bhāgavatam 9.8.14, Śrīmad-bhāgavatam 9.9.2, Śrīmad-bhāgavatam 9.9.8, Śrīmad-bhāgavatam 9.9.10, Śrīmad-bhāgavatam 9.12.6, Śrīmad-bhāgavatam 9.13.13, Śrīmad-bhāgavatam 9.14.24, Śrīmad-bhāgavatam 9.15.7, Śrīmad-bhāgavatam 9.15.33, Śrīmad-bhāgavatam 9.17.12, Śrīmad-bhāgavatam 9.19.11, Śrīmad-bhāgavatam 9.20.18, Śrīmad-bhāgavatam 9.21.6, Śrīmad-bhāgavatam 9.22.2, Śrīmad-bhāgavatam 9.22.32, Śrīmad-bhāgavatam 9.23.18-19, Śrīmad-bhāgavatam 10.1.14, Śrīmad-bhāgavatam 10.2.22, Śrīmad-bhāgavatam 10.3.47, Śrīmad-bhāgavatam 10.5.30, Śrīmad-bhāgavatam 10.10.23, Śrīmad-bhāgavatam 10.12.44, Śrīmad-bhāgavatam 10.13.43, Śrīmad-bhāgavatam 10.14.8, Śrīmad-bhāgavatam 10.15.23, Śrīmad-bhāgavatam 10.17.11, Śrīmad-bhāgavatam 10.18.26, Śrīmad-bhāgavatam 10.24.11, Śrīmad-bhāgavatam 10.29.2, Śrīmad-bhāgavatam 10.34.9, Śrīmad-bhāgavatam 10.34.30, Śrīmad-bhāgavatam 10.36.9, Śrīmad-bhāgavatam 10.36.12, Śrīmad-bhāgavatam 10.36.13, Śrīmad-bhāgavatam 10.36.40, Śrīmad-bhāgavatam 10.37.7, Śrīmad-bhāgavatam 10.38.34, Śrīmad-bhāgavatam 10.39.1, Śrīmad-bhāgavatam 10.39.42-43, Śrīmad-bhāgavatam 10.39.42-43, Śrīmad-bhāgavatam 10.39.44-45, Śrīmad-bhāgavatam 10.40.3, Śrīmad-bhāgavatam 10.41.18, Śrīmad-bhāgavatam 10.41.34, Śrīmad-bhāgavatam 10.41.43, Śrīmad-bhāgavatam 10.41.51, Śrīmad-bhāgavatam 10.44.35, Śrīmad-bhāgavatam 10.45.22, Śrīmad-bhāgavatam 10.45.37, Śrīmad-bhāgavatam 10.47.55, Śrīmad-bhāgavatam 10.48.13-14, Śrīmad-bhāgavatam 10.49.30, Śrīmad-bhāgavatam 10.51.7, Śrīmad-bhāgavatam 10.51.11, Śrīmad-bhāgavatam 10.51.14, Śrīmad-bhāgavatam 10.51.15, Śrīmad-bhāgavatam 10.51.15, Śrīmad-bhāgavatam 10.51.21, Śrīmad-bhāgavatam 10.52.1, Śrīmad-bhāgavatam 10.52.14, Śrīmad-bhāgavatam 10.52.34, Śrīmad-bhāgavatam 10.53.23, Śrīmad-bhāgavatam 10.53.33, Śrīmad-bhāgavatam 10.56.3, Śrīmad-bhāgavatam 10.56.22, Śrīmad-bhāgavatam 10.56.32, Śrīmad-bhāgavatam 10.56.40-42, Śrīmad-bhāgavatam 10.57.5, Śrīmad-bhāgavatam 10.57.11, Śrīmad-bhāgavatam 10.57.18, Śrīmad-bhāgavatam 10.58.35, Śrīmad-bhāgavatam 10.59.8, Śrīmad-bhāgavatam 10.62.2, Śrīmad-bhāgavatam 10.63.41, Śrīmad-bhāgavatam 10.64.24, Śrīmad-bhāgavatam 10.64.42, Śrīmad-bhāgavatam 10.66.29, Śrīmad-bhāgavatam 10.66.34, Śrīmad-bhāgavatam 10.66.40, Śrīmad-bhāgavatam 10.66.40, Śrīmad-bhāgavatam 10.67.2, Śrīmad-bhāgavatam 10.67.3, Śrīmad-bhāgavatam 10.67.7, Śrīmad-bhāgavatam 10.67.24, Śrīmad-bhāgavatam 10.68.8, Śrīmad-bhāgavatam 10.69.19, Śrīmad-bhāgavatam 10.70.23, Śrīmad-bhāgavatam 10.71.6, Śrīmad-bhāgavatam 10.71.24, Śrīmad-bhāgavatam 10.72.20, Śrīmad-bhāgavatam 10.72.43, Śrīmad-bhāgavatam 10.74.6, Śrīmad-bhāgavatam 10.74.40, Śrīmad-bhāgavatam 10.75.18, Śrīmad-bhāgavatam 10.76.6, Śrīmad-bhāgavatam 10.76.8, Śrīmad-bhāgavatam 10.77.20, Śrīmad-bhāgavatam 10.78.38, Śrīmad-bhāgavatam 10.79.34, Śrīmad-bhāgavatam 10.80.12-13, Śrīmad-bhāgavatam 10.80.15, Śrīmad-bhāgavatam 10.80.32, Śrīmad-bhāgavatam 10.81.14, Śrīmad-bhāgavatam 10.81.27, Śrīmad-bhāgavatam 10.81.40, Śrīmad-bhāgavatam 10.84.13, Śrīmad-bhāgavatam 10.84.52, Śrīmad-bhāgavatam 10.85.2, Śrīmad-bhāgavatam 10.85.37, Śrīmad-bhāgavatam 10.85.38, Śrīmad-bhāgavatam 10.86.2-3, Śrīmad-bhāgavatam 10.86.6, Śrīmad-bhāgavatam 10.86.14, Śrīmad-bhāgavatam 10.86.39, Śrīmad-bhāgavatam 10.86.42, Śrīmad-bhāgavatam 10.88.9, Śrīmad-bhāgavatam 10.88.18-19, Śrīmad-bhāgavatam 10.88.21, Śrīmad-bhāgavatam 10.88.21, Śrīmad-bhāgavatam 10.88.23, Śrīmad-bhāgavatam 10.88.23, Śrīmad-bhāgavatam 10.89.2, Śrīmad-bhāgavatam 10.89.4, Śrīmad-bhāgavatam 10.89.22, Śrīmad-bhāgavatam 10.89.25, Śrīmad-bhāgavatam 10.90.42, Śrīmad-bhāgavatam 11.1.21, Śrīmad-bhāgavatam 11.2.18, Śrīmad-bhāgavatam 11.2.47, Śrīmad-bhāgavatam 11.2.48, Śrīmad-bhāgavatam 11.2.53, Śrīmad-bhāgavatam 11.2.55, Śrīmad-bhāgavatam 11.5.52, Śrīmad-bhāgavatam 11.7.16, Śrīmad-bhāgavatam 11.8.14, Śrīmad-bhāgavatam 11.9.2, Śrīmad-bhāgavatam 11.9.32, Śrīmad-bhāgavatam 11.9.33, Śrīmad-bhāgavatam 11.10.26, Śrīmad-bhāgavatam 11.11.7, Śrīmad-bhāgavatam 11.11.25, Śrīmad-bhāgavatam 11.11.29-32, Śrīmad-bhāgavatam 11.16.8, Śrīmad-bhāgavatam 11.19.25, Śrīmad-bhāgavatam 11.20.14, Śrīmad-bhāgavatam 11.20.17, Śrīmad-bhāgavatam 11.22.46, Śrīmad-bhāgavatam 11.23.2, Śrīmad-bhāgavatam 11.23.12, Śrīmad-bhāgavatam 11.23.14, Śrīmad-bhāgavatam 11.23.32, Śrīmad-bhāgavatam 11.23.40, Śrīmad-bhāgavatam 11.27.53, Śrīmad-bhāgavatam 11.27.54, Śrīmad-bhāgavatam 11.28.2, Śrīmad-bhāgavatam 11.29.27, Śrīmad-bhāgavatam 11.29.28, Śrīmad-bhāgavatam 11.29.45, Śrīmad-bhāgavatam 11.30.34, Śrīmad-bhāgavatam 12.1.35, Śrīmad-bhāgavatam 12.4.42, Śrīmad-bhāgavatam 12.6.1, Śrīmad-bhāgavatam 12.6.51, Śrīmad-bhāgavatam 12.6.64-65, Śrīmad-bhāgavatam 12.6.73, Śrīmad-bhāgavatam 12.8.7-11, Śrīmad-bhāgavatam 12.8.48, Śrīmad-bhāgavatam 12.9.8-9, Śrīmad-bhāgavatam 12.9.15, Śrīmad-bhāgavatam 12.9.20, Śrīmad-bhāgavatam 12.9.27, Śrīmad-bhāgavatam 12.10.8, Śrīmad-bhāgavatam 12.10.18, Śrīmad-bhāgavatam 12.10.27, Śrīmad-bhāgavatam 12.10.38, Śrīmad-bhāgavatam 12.13.13, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 3.25, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 6.261, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 8.62, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 13.121, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 17.178, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 20.59, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 22.66, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 22.68, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 22.73, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 22.74, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 23.108, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 23.109, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 1.78, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 4.69, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 6.285, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 9.77, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 16.26
tato osoba — Bg. 2.70, Śrīmad-bhāgavatam 7.15.66, Śrīmad-bhāgavatam 8.8.20, Śrīmad-bhāgavatam 9.19.20, Śrīmad-bhāgavatam 11.11.14, Śrīmad-bhāgavatam 11.11.25, Śrīmad-bhāgavatam 11.23.47, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 20.58, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 23.110, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 24.184
on. — Bg. 3.12, Bg. 4.20, Bg. 9.30, Bg. 17.3, Śrīmad-bhāgavatam 3.23.56, Śrīmad-bhāgavatam 3.29.22, Śrīmad-bhāgavatam 9.16.6, Śrīmad-bhāgavatam 9.22.12-13, Śrīmad-bhāgavatam 10.72.20, Śrīmad-bhāgavatam 10.77.25, Śrīmad-bhāgavatam 10.78.7, Śrīmad-bhāgavatam 10.86.4, Śrīmad-bhāgavatam 11.3.45, Śrīmad-bhāgavatam 11.3.55, Śrīmad-bhāgavatam 11.18.45, Śrīmad-bhāgavatam 12.12.59
ona (duše). — Bg. 3.42
toto poznání — Bg. 4.2