Skip to main content

Synonyma

sṛjām
strůjci — Śrīmad-bhāgavatam 1.3.2
těch, kteří stvořili — Śrīmad-bhāgavatam 3.12.36
stvořitelů — Śrīmad-bhāgavatam 10.56.27, Śrīmad-bhāgavatam 10.84.16, Śrīmad-bhāgavatam 10.85.29
tvořivé faktory — Śrīmad-bhāgavatam 10.85.6
viśva-sṛjām
těch, kteří rozšířili toto stvoření — Śrīmad-bhāgavatam 3.4.11
gigantické podoby virāṭŚrīmad-bhāgavatam 3.6.7
polobohů, kteří byli pověřeni stavbou vesmíru — Śrīmad-bhāgavatam 3.6.10
stvořitelům světového obyvatelstva — Śrīmad-bhāgavatam 3.24.21
stvořitelů vesmíru — Śrīmad-bhāgavatam 4.2.4
stvořitelů vesmírného projevu — Śrīmad-bhāgavatam 4.3.15
ze všech Prajāpatiů — Śrīmad-bhāgavatam 4.7.25
těch, kdo plodí obyvatelstvo světa — Śrīmad-bhāgavatam 4.19.38
osobností, které stvořily tento vesmír — Śrīmad-bhāgavatam 5.2.2
velkých osobností zvaných Prajāpatiové, jako je například Marīci — Śrīmad-bhāgavatam 8.1.1

Filter by hierarchy