Skip to main content

Synonyma

sṛṣṭyā
kvůli stvoření (ztotožnĕní se s novým tĕlem) — Śrīmad-bhāgavatam 11.22.42

Filter by hierarchy