Skip to main content

Synonyma

mama sṛṣṭibhiḥ
žádnou z živých bytostí, které jsem stvořil — Śrīmad-bhāgavatam 7.10.27

Filter by hierarchy