Skip to main content

Synonyma

sūtrera artha
smysl sūterŚrī caitanya-caritāmṛta Madhya 6.130, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 6.131
tāṅra sūtrera artha
význam Vyāsadevovy Vedānta-sūtryŚrī caitanya-caritāmṛta Madhya 25.92
brahma-sūtrera bhāṣya
komentář k aforismům Brahma-sūtryŚrī caitanya-caritāmṛta Madhya 25.100
ei sūtrera
osnovy této knihy — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 24.329
sarva-sūtrera
všech aforismů Vedānta-sūtryŚrī caitanya-caritāmṛta Ādi 7.147
sūtrera
sūterŚrī caitanya-caritāmṛta Ādi 14.4, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 6.131, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 6.132
aforismů Vedānta-sūtryŚrī caitanya-caritāmṛta Madhya 25.41, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 25.93
Brahma-sūtryŚrī caitanya-caritāmṛta Madhya 25.89, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 25.97, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 25.97, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 25.142
Vedānta-sūtryŚrī caitanya-caritāmṛta Madhya 25.142
vyāsa-sūtrera
Vyāsadevovy Vedānta-sūtryŚrī caitanya-caritāmṛta Madhya 6.138
Vedānta-sūtryŚrī caitanya-caritāmṛta Madhya 6.170
Vyāsadevovy aforismy (Vedānta-sūtra) — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 25.24
vedāntských aforismů známých jako Vyāsa-sūtraŚrī caitanya-caritāmṛta Madhya 25.44
Vedānta-sūtry napsané Vyāsadevou — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 25.91

Filter by hierarchy