Skip to main content

Synonyma

antya-līlā-sūtra-gaṇa
stručný přehled antya-līlyŚrī caitanya-caritāmṛta Antya 1.10
sūtra-anubandha
chronologický souhrn — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 16.4
sūtra-artha
význam Brahma-sūtry neboli vedāntské filosofie — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 25.47
významy sūterŚrī caitanya-caritāmṛta Madhya 25.92
kaṭi-sūtra-aṅgulī-yakaiḥ
s posvátnými pásy kolem pasů a prsteny na prstech. — Śrīmad-bhāgavatam 10.13.47-48
brahma-sūtra
Vedānty — Bg. 13.5
posvátnou šňůrou — Śrīmad-bhāgavatam 10.39.51-52, Śrīmad-bhāgavatam 11.30.28-32
brāhmaṇská šňůra — Śrīmad-bhāgavatam 11.17.23
bālya-līlā-sūtra
souhrn dětských zábav — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 14.95
sūtra-dhāra
loutkář — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 7.18, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 8.132
sūtra-dhṛta
shrnutí — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 8.47
ei sūtra
tyto poznámky — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 2.92
kari' eka sūtra
nějakým způsobem. — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 6.30
sūtra-gaṇa
poznámky — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 13.47
stručný přehled — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 1.8, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 1.14
stručný výtah — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 1.10
výčet — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 1.286
osnovu — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 2.89
sūtra-vṛtti-gaṇa
aforismy a jejich definice. — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 15.5
śeṣa-līlāra sūtra-gaṇa
přehled antya-līly, závěrečných zábav Śrī Caitanyi Mahāprabhua — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 25.243
grantha-sūtra
stručný přehled zábav — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 1.12
sūtra-madhyei kahiluṅ
jsem již popsal v tomto stručném přehledu. — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 1.9
sūtra-mātra kaila
připravil jsem pouze souhrn. — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 20.73
sūtra kari'
podávající přehled — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 8.45
v podobě poznámek — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 13.16
souhrnně naznačující — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 24.326
sūtra kariyā
v souhrnné podobě. — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 18.224
yei sūtra-kartā
ten, kdo Vedānta-sūtru sestavil — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 25.93
sūtra-kartā
pisatel krátkých záznamů — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 14.10
kati-sūtra
pás — Śrīmad-bhāgavatam 11.27.38-41
s pásem — Śrīmad-bhāgavatam 11.30.28-32
kaṇṭha-sūtra
posvátnými šňůrami — Śrīmad-bhāgavatam 10.53.47-48
kaṭi-sūtra
opasek — Śrīmad-bhāgavatam 5.3.3
pásy — Śrīmad-bhāgavatam 5.16.20-21
s opaskem — Śrīmad-bhāgavatam 10.39.51-52
opaskem — Śrīmad-bhāgavatam 10.73.1-6
pás kolem pasu či boků — Śrīmad-bhāgavatam 11.14.36-42
sūtra likhi
píši přehled — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 13.51
sūtra-madhye
v podobě osnovy — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 2.91
krátce — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 13.132