Skip to main content

Synonyma

acyuta-mitra-sūtaḥ
Arjuna, jehož vede neomylný Pán jako přítel a vozataj — Śrīmad-bhāgavatam 1.7.17
sūtaḥ uvāca-Sūta Gosvāmī řek
sūtaḥ uvāca-Sūta Gosvāmī řekl — Śrīmad-bhāgavatam 1.9.1, Śrīmad-bhāgavatam 1.9.43
sūtaḥ uvāca-Śrī Sūta Gosvāmī řek
sūtaḥ uvāca-Śrī Sūta Gosvāmī řekl — Śrīmad-bhāgavatam 1.9.25
sūtaḥ
Sūta Gosvāmī — Śrīmad-bhāgavatam 1.2.2, Śrīmad-bhāgavatam 1.4.14, Śrīmad-bhāgavatam 1.7.29, Śrīmad-bhāgavatam 1.7.40, Śrīmad-bhāgavatam 1.7.55, Śrīmad-bhāgavatam 3.19.33, Śrīmad-bhāgavatam 12.4.43
Sūta — Śrīmad-bhāgavatam 1.5.1
Śrī Sūta — Śrīmad-bhāgavatam 1.7.2
Sañjaya — Śrīmad-bhāgavatam 1.13.3-4, Śrīmad-bhāgavatam 1.13.35
profesionální přednašeč chvalozpěvů — Śrīmad-bhāgavatam 4.15.20
vozataj — Śrīmad-bhāgavatam 4.29.18-20, Śrīmad-bhāgavatam 10.76.32
Jeho vozataj — Śrīmad-bhāgavatam 10.70.14, Śrīmad-bhāgavatam 10.76.27
sūtaḥ uvāca
Sūta řekl — Śrīmad-bhāgavatam 1.3.1, Śrīmad-bhāgavatam 1.6.1, Śrīmad-bhāgavatam 1.8.1, Śrīmad-bhāgavatam 1.8.44, Śrīmad-bhāgavatam 3.20.8
Sūta Gosvāmī řekl — Śrīmad-bhāgavatam 1.7.10, Śrīmad-bhāgavatam 1.7.49, Śrīmad-bhāgavatam 1.8.11, Śrīmad-bhāgavatam 1.11.1, Śrīmad-bhāgavatam 1.13.35, Śrīmad-bhāgavatam 1.15.1, Śrīmad-bhāgavatam 1.15.28, Śrīmad-bhāgavatam 1.16.1, Śrīmad-bhāgavatam 1.16.10, Śrīmad-bhāgavatam 1.17.21, Śrīmad-bhāgavatam 1.17.38, Śrīmad-bhāgavatam 1.18.18, Śrīmad-bhāgavatam 1.19.1, Śrīmad-bhāgavatam 2.4.1, Śrīmad-bhāgavatam 2.4.11, Śrīmad-bhāgavatam 3.25.4, Śrīmad-bhāgavatam 4.13.1, Śrīmad-bhāgavatam 4.17.8, Śrīmad-bhāgavatam 12.6.1, Śrīmad-bhāgavatam 12.6.28, Śrīmad-bhāgavatam 12.6.37, Śrīmad-bhāgavatam 12.6.73, Śrīmad-bhāgavatam 12.7.1, Śrīmad-bhāgavatam 12.8.6, Śrīmad-bhāgavatam 12.9.1, Śrīmad-bhāgavatam 12.9.7, Śrīmad-bhāgavatam 12.10.1, Śrīmad-bhāgavatam 12.10.3, Śrīmad-bhāgavatam 12.10.8, Śrīmad-bhāgavatam 12.10.18, Śrīmad-bhāgavatam 12.10.26, Śrīmad-bhāgavatam 12.10.35, Śrīmad-bhāgavatam 12.11.4, Śrīmad-bhāgavatam 12.11.29, Śrīmad-bhāgavatam 12.12.1, Śrīmad-bhāgavatam 12.13.1
Sūta Gosvāmī odpověděl — Śrīmad-bhāgavatam 1.10.2
Śrī Sūta Gosvāmī řekl — Śrīmad-bhāgavatam 1.12.4, Śrīmad-bhāgavatam 1.13.1, Śrīmad-bhāgavatam 1.14.1, Śrīmad-bhāgavatam 1.17.1, Śrīmad-bhāgavatam 1.17.35, Śrīmad-bhāgavatam 1.18.1, Śrīmad-bhāgavatam 1.19.40, Śrīmad-bhāgavatam 3.1.5, Śrīmad-bhāgavatam 3.10.3, Śrīmad-bhāgavatam 12.6.8
Śrīla Sūta Gosvāmī řekl — Śrīmad-bhāgavatam 2.8.27
Śrī Sūta Gosvāmī odpověděl — Śrīmad-bhāgavatam 2.10.51
Sūta Gosvāmī pravil — Śrīmad-bhāgavatam 4.21.8, Śrīmad-bhāgavatam 10.1.14, Śrīmad-bhāgavatam 10.80.5, Śrīmad-bhāgavatam 12.10.38
śrī-sūtaḥ uvāca
Sūta Gosvāmī řekl — Śrīmad-bhāgavatam 6.4.3
Śrī Sūta Gosvāmī řekl — Śrīmad-bhāgavatam 6.14.8, Śrīmad-bhāgavatam 6.18.22, Śrīmad-bhāgavatam 8.1.33, Śrīmad-bhāgavatam 10.12.44
Śrī Sūta Gosvāmī pravil — Śrīmad-bhāgavatam 8.5.14, Śrīmad-bhāgavatam 8.24.4, Śrīmad-bhāgavatam 9.1.6
Śrī Sūta Gosvāmī promluvil ke světcům shromážděným v Naimiṣāraṇyi — Śrīmad-bhāgavatam 10.12.40
Śrī Sūta pravil (mudrcům shromáždĕným v Naimiṣāraṇyi, kterým opakoval rozhovor mezi Śukadevou Gosvāmīm a Parīkṣitem Mahārājem) — Śrīmad-bhāgavatam 10.85.59
Śrī Sūta pravil — Śrīmad-bhāgavatam 10.89.20

Filter by hierarchy