Skip to main content

Synonyma

sārṣṭi
mít stejné bohatství — Śrīmad-bhāgavatam 3.29.13
stejný majestát, jaký má Pán — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 3.18
mít majestát, který se vyrovná Mému — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 4.207
osvobození zvané sārṣṭiŚrī caitanya-caritāmṛta Ādi 5.30
s názvem sārṣṭiŚrī caitanya-caritāmṛta Madhya 6.266
mít stejné bohatství, jako má Pán — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 6.270
mít stejné bohatství jako Pán — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 9.268
mít stejný majestát jako Já — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 19.173
získat stejný majestát — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 3.189