Skip to main content

Synonyma

sādhu-abhimanyunā
hrdina Abhimanyu — Śrīmad-bhāgavatam 3.3.17
akhila-sādhu-sammataḥ
jak potvrzují všichni světci — Śrīmad-bhāgavatam 8.23.1
sādhu-alaṅkṛtaḥ
bohatě ozdoben šperky — Śrīmad-bhāgavatam 4.15.13
sādhu anugṛhṇatā
projevující milost pro dobro všech — Śrīmad-bhāgavatam 3.5.18
sādhu asādhu vā
ať čestné nebo nečestné — Śrīmad-bhāgavatam 8.9.12
o dobrých nebo špatných vĕcech — Śrīmad-bhāgavatam 11.11.17
sādhu atikramata
udržujte prosím stejný krok, aby to neházelo — Śrīmad-bhāgavatam 5.10.2
bata sādhu
příznivě oslavované — Śrīmad-bhāgavatam 1.10.30
sādhu-bhaktānām
oddaných a světců — Śrīmad-bhāgavatam 7.7.30-31
sādhu-bhāve
ve smyslu povahy oddaného — Bg. 17.26-27
sādhu-bhūṣaṇāḥ
zdobí ho vznešené vlastnosti. — Śrīmad-bhāgavatam 3.25.21
kteří jsou ozdobení dobrou povahou. — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 22.81
sādhu mahānta-megha-gaṇa
čistí oddaní a světci, kteří jsou přirovnáni k mrakům — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 25.276
sādhu-guru-prasāde
milostí svatých osob a oddaných v transcendentálním postavení — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 25.277
sādhu-gāthā-sadasi
na shromáždění, kde se setkávají světci nebo se hovoří o vznešených vlastnostech — Śrīmad-bhāgavatam 7.4.35
sādhu-saṅga haite
ze společnosti oddaných — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 23.10
sādhu-hṛt-śayaḥ
kůl vražený do srdcí všech čestných lidí — Śrīmad-bhāgavatam 7.8.51
sādhu sādhu iti
volající “výborně, výborně!” — Śrīmad-bhāgavatam 10.11.44
„výbornĕ, výbornĕ“ — Śrīmad-bhāgavatam 10.18.13
s voláním „výbornĕ, výbornĕ“. — Śrīmad-bhāgavatam 10.18.32
říkal „výbornĕ, výbornĕ“ — Śrīmad-bhāgavatam 10.33.9
(volali) „výbornĕ! výbornĕ!“ — Śrīmad-bhāgavatam 10.44.30
výkřiky „výbornĕ! skvĕle!“ — Śrīmad-bhāgavatam 10.67.27
„výbornĕ, výbornĕ!“ — Śrīmad-bhāgavatam 10.74.25
sādhu iti
„výbornĕ!“ — Śrīmad-bhāgavatam 10.30.18, Śrīmad-bhāgavatam 10.59.22
sādhu-saṅga-kṛpā
milostí společnosti oddaných — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 24.97
sādhu-kṛpā
milosti oddaného — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 3.266
sādhu-kṛpāya
milostí oddaného — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 24.175
sādhu-kṛta
kteří vykonali vše, co je hodné světců — Śrīmad-bhāgavatam 1.15.46
sva-sādhu-kṛtyam
náležité vyrovnání — Śrīmad-bhāgavatam 10.32.22, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 4.180, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 7.44
vaše šlechetné skutky — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 8.93
sādhu-lakṣaṇa
příznaky oddaného — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 24.339
sādhu-lakṣaṇam
příznak oddaného. — Śrīmad-bhāgavatam 6.17.37
sādhu-liṅgena
v šatu světce — Śrīmad-bhāgavatam 6.5.36
sādhu-lokasya
světců — Śrīmad-bhāgavatam 10.4.44
sādhu mānayet
je třeba nanejvýš ctít. — Śrīmad-bhāgavatam 7.7.32
sādhu-mārga
cesta transcendentální oddané služby — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 22.115
sādhu-vāda-nikaṣaṇāya
Pánovi, Jenž je jako kámen pro ověření všech dobrých vlastností sādhuaŚrīmad-bhāgavatam 5.19.3
sādhu-saṅga pāya
někdo získá společnost oddaných — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 24.310
sādhu pṛṣṭam
jsem vysoce poctěn tvým dotazem — Śrīmad-bhāgavatam 10.13.1