Skip to main content

Synonyma

sādhana-abhidhā
nazývaná sādhana-bhakti neboli praktická oddaná služba — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 22.105
sādhana-aṅga-sāra
podstatné části praxe oddané služby. — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 22.114
bahu aṅga-sādhana
vykonávání mnoha způsobů oddané služby. — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 22.135
sādhana-bhakti
další jméno tohoto procesu, „oddaná služba v praxi“ — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 7.142
proces pravidelné oddané služby — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 19.177
usměrňující zásady oddané služby — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 22.104
proces oddané služby — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 22.108
oddanou službu prováděnou tělem a smysly — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 22.167
praktická oddaná služba — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 22.168, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 25.103
oddané služby — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 25.121
bhakti-sādhana
ve vykonávání oddané služby — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 6.241
sādhana-bhaktira
usměrněné oddané služby — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 22.114
procesu oddané služby — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 25.120
vykonávání oddané služby — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 25.259
sādhana bhaktira vidhāna
autorizovaný způsob vykonávání oddané služby. — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 24.352
sādhana-bhaktye
díky oddané službě — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 23.10
karaha sādhana
přiměj, aby přijal službu — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 6.165
sādhana karile
i když vykonává oddanou službu podle usměrňujících pravidel — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 19.175
karāya sādhana
pravidelně učí — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 5.26
parama-sādhana
nejlepší způsob dosažení. — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 9.258
sādhana pradhāna
hlavní procesy oddanosti. — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 24.193
sādhana-prayojana
vykonávání služby a dosažení konečného cíle. — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 25.147
prāptyera sādhana
způsob, jak dospět ke Kṛṣṇovi. — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 20.124
sādhana-rīti
proces oddané služby — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 10.103
sakala-sādhana
ze všech zásad oddané služby — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 22.129
sambhoga-sādhana
přináší požitek. — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 4.182
sādhana-siddha
osvobozeni do postavení společníků dosažením dokonalosti v oddané službě — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 24.287
ti, kdo dosáhli oddanou službou dokonalosti — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 24.290
sādhya-sādhana
cíl a prostředek — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 16.11
cíl i způsob, jak ho dosáhnout — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 16.15
cílů a transcendentálních praktik — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 6.197
životní cíl a jak ho dosáhnout — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 9.255
cíl života a jak ho dosáhnout — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 9.255
sādhana- sāhasraiḥ
vykonání tisíců obětí — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 8.17
sādhana
jako plnění povinnosti — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 3.67
způsob. — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 16.10
způsob — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 16.13
prostředek — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 16.83
obstarání — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 4.148
a způsobu — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 8.118

Filter by hierarchy