Skip to main content

Synonyma

ajāta-rati sādhaka-bhakta
nezralí oddaní zaměstnaní oddanou službou — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 24.291
jāta-rati sādhaka-bhakta
oddaní, kteří oddanou službou dosáhli zralosti — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 24.290
sādhaka dui bheda
ti, kdo vykonávají oddanou službu, se dělí do dvou skupin — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 24.288
sādhaka-dehe
s tělem pokročilého oddaného — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 22.156-157
sādhaka-gaṇa
nastávající oddaní — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 1.64
sādhaka-gaṇa āra
a oddaní již zaměstnaní oddanou službou Pánu. — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 24.287
sādhaka-rūpeṇa
vnějším tělem jako oddaný praktikující usměrněnou oddanou službu — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 22.158
sādhaka
začátečník — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 24.108
ti, kdo praktikují — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 24.118
oddaný — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 4.60

Filter by hierarchy