Skip to main content

Synonyma

sādhūnām
oddaných — Bg. 4.8, Śrīmad-bhāgavatam 4.22.19, Śrīmad-bhāgavatam 9.5.15, Śrīmad-bhāgavatam 10.10.41, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 3.23
čestných — Śrīmad-bhāgavatam 1.17.13
čestných osob — Śrīmad-bhāgavatam 1.17.14, Śrīmad-bhāgavatam 4.11.10
světců — Śrīmad-bhāgavatam 3.3.16, Śrīmad-bhāgavatam 7.4.24, Śrīmad-bhāgavatam 10.10.18, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 1.62
urozených — Śrīmad-bhāgavatam 4.2.9
svatých osob — Śrīmad-bhāgavatam 4.22.18, Śrīmad-bhāgavatam 10.37.13
společnosti oddaných a velkých mudrců — Śrīmad-bhāgavatam 6.5.36
kteří jsme čestní (protože čestným způsobem usilujeme o dosažení vysoké společenské úrovně a tělesného pohodlí) — Śrīmad-bhāgavatam 6.5.42
a oddaných — Śrīmad-bhāgavatam 8.24.5
i čistých oddaných — Śrīmad-bhāgavatam 9.4.68
pro světce — Śrīmad-bhāgavatam 10.1.58
brāhmaṇů, kteří byli všichni vaiṣṇavové — Śrīmad-bhāgavatam 10.3.1-5
svĕtců — Śrīmad-bhāgavatam 10.24.4, Śrīmad-bhāgavatam 10.50.9
svaté — Śrīmad-bhāgavatam 10.46.17
svých svatých oddaných — Śrīmad-bhāgavatam 10.46.39
svatých oddaných — Śrīmad-bhāgavatam 10.50.13-14, Śrīmad-bhāgavatam 10.80.10
svatí — Śrīmad-bhāgavatam 10.89.14-17
činnosti svĕtců — Śrīmad-bhāgavatam 11.2.5
tĕch, kteří nemají hmotné touhy — Śrīmad-bhāgavatam 11.20.36
svatých lidí — Śrīmad-bhāgavatam 12.2.17