Skip to main content

Synonyma

sāṅkhyena
založeným na filozofické diskusi — Bg. 13.25
studiem sāṅkhyové filozofie — Śrīmad-bhāgavatam 4.31.12
filosofickou spekulací — Śrīmad-bhāgavatam 11.12.9
analytickým studiem — Śrīmad-bhāgavatam 11.20.22