Skip to main content

Synonyma

acyuta-ruṣā
neovladatelný hněv — Śrīmad-bhāgavatam 3.9.8
ruṣā-akṣibhiḥ
se zlověstnýma očima — Śrīmad-bhāgavatam 4.10.26
ruṣā- anvitaḥ
jelikož se bude velmi hněvat. — Śrīmad-bhāgavatam 9.22.36
ruṣā-anvitaḥ
kvůli tomu velmi rozhněván — Śrīmad-bhāgavatam 8.11.29
velmi rozhněvaný — Śrīmad-bhāgavatam 8.11.31
ati-ruṣā
s hrozným hněvem — Śrīmad-bhāgavatam 10.11.50
ruṣā āropita-bhrū-vijṛmbha
hněvivými pohyby svého zvednutého obočí — Śrīmad-bhāgavatam 9.10.4
dakṣa-ruṣā
ze zlosti vůči Dakṣovi — Śrīmad-bhāgavatam 4.4.26
ruṣā
nahněvaný — Śrīmad-bhāgavatam 1.18.30
ve hněvu — Śrīmad-bhāgavatam 3.1.11
ve zlosti — Śrīmad-bhāgavatam 3.3.5
zlostně — Śrīmad-bhāgavatam 3.16.10, Śrīmad-bhāgavatam 4.1.66, Śrīmad-bhāgavatam 4.4.2
rozhněván — Śrīmad-bhāgavatam 3.18.13
s velikou záští — Śrīmad-bhāgavatam 3.19.7
plný hněvu — Śrīmad-bhāgavatam 3.19.24
svým hněvem. — Śrīmad-bhāgavatam 4.4.9
zuřivě — Śrīmad-bhāgavatam 4.5.20
zlostí — Śrīmad-bhāgavatam 4.8.14
hněvem — Śrīmad-bhāgavatam 4.18.1, Śrīmad-bhāgavatam 7.2.1, Śrīmad-bhāgavatam 7.5.25
ve velkém hněvu — Śrīmad-bhāgavatam 4.19.21
s velkým hněvem — Śrīmad-bhāgavatam 4.19.29, Śrīmad-bhāgavatam 7.5.33
rozhněvaně — Śrīmad-bhāgavatam 4.30.45, Śrīmad-bhāgavatam 6.17.10, Śrīmad-bhāgavatam 8.2.27
rozzuřeně. — Śrīmad-bhāgavatam 6.9.4
rozhněvaný — Śrīmad-bhāgavatam 6.12.2
zlosti — Śrīmad-bhāgavatam 7.2.2
a prudkým hněvem — Śrīmad-bhāgavatam 7.5.34
se zbytečným hněvem — Śrīmad-bhāgavatam 7.8.14
hněvivě — Śrīmad-bhāgavatam 7.8.25
s velkým hněvem. — Śrīmad-bhāgavatam 8.11.27
v hněvu. — Śrīmad-bhāgavatam 9.6.9
s hněvem. — Śrīmad-bhāgavatam 9.14.30
dohnaný k zuřivosti. — Śrīmad-bhāgavatam 9.15.32
rozhněvaná — Śrīmad-bhāgavatam 9.18.15
z hněvu — Śrīmad-bhāgavatam 9.19.10
s hnĕvem. — Śrīmad-bhāgavatam 10.15.31
s hnĕvem — Śrīmad-bhāgavatam 10.16.9
z hnĕvu — Śrīmad-bhāgavatam 10.16.29, Śrīmad-bhāgavatam 10.26.25
rozhnĕvanĕ — Śrīmad-bhāgavatam 10.18.28
hnĕvivĕ — Śrīmad-bhāgavatam 10.37.4, Śrīmad-bhāgavatam 10.74.43
v hnĕvu — Śrīmad-bhāgavatam 10.37.5, Śrīmad-bhāgavatam 10.59.9

Filter by hierarchy