Skip to main content

Synonyma

ramā devī
Ramādevī, manželka Pána Viṣṇua — Śrīmad-bhāgavatam 10.30.29
he ramā-nātha
ó Pane bohynĕ štĕstí — Śrīmad-bhāgavatam 10.47.52
ramā-pateḥ
manžela Ramy, bohynĕ štĕstí, neboli vládce krásy a bohatství — Śrīmad-bhāgavatam 10.30.2
Pána bohynĕ štĕstí. — Śrīmad-bhāgavatam 10.47.3
ramā-patim
na Pána, manžela bohyně štěstí — Śrīmad-bhāgavatam 8.17.7
Pána bohynĕ štĕstí — Śrīmad-bhāgavatam 10.59.44, Śrīmad-bhāgavatam 10.61.5
ramā-patiḥ
manžel bohynĕ štĕstí — Śrīmad-bhāgavatam 12.2.30
ramā-āśrayaḥ
Osobnost Božství. — Śrīmad-bhāgavatam 1.12.23
ramā
bohyně štěstí — Śrīmad-bhāgavatam 4.25.28, Śrīmad-bhāgavatam 5.18.17, Śrīmad-bhāgavatam 8.8.23, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 17.210
známá jako Ramā — Śrīmad-bhāgavatam 8.8.8
bohyní štĕstí — Śrīmad-bhāgavatam 10.15.19
bohynĕ štĕstí — Śrīmad-bhāgavatam 10.29.3, Śrīmad-bhāgavatam 10.33.16, Śrīmad-bhāgavatam 10.55.40, Śrīmad-bhāgavatam 10.58.36, Śrīmad-bhāgavatam 10.71.26
a bohyní štĕstí — Śrīmad-bhāgavatam 10.44.13
Lakṣmīdevī. — Śrīmad-bhāgavatam 11.8.35
ramā-ākrīḍam
místo zábav bohyně štěstí — Śrīmad-bhāgavatam 10.5.18
sei ramā
tato bohyně štěstí — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 21.116
ramā-ādika
počínaje bohyní štěstí — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 17.40