Skip to main content

Synonyma

advaita-rūpe
v podobě Śrī Advaity — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 6.16
v podobě Advaity Ācāryi — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 6.20
ananta-rūpe
v neomezených podobách — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 2.100
antaḥ-ātmā-rūpe
v podobě Nadduše — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 5.85
aṁśa-aṁśi-rūpe
jako expanze a původní Nejvyšší Osobnost Božství — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 5.154
sva-aṅga-viśeṣa-ābhāsa-rūpe
v podobě určitého stínu svého vlastního těla — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 20.273
dāru-brahma-rūpe
v podobě Brahmanu jako dřeva — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 15.135
śrī-kṛṣṇa-caitanya-rūpe
v podobě Pána Śrī Kṛṣṇy Caitanyi — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 6.109
caitanya-rūpe
v podobě Pána Caitanyi Mahāprabhua — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 2.109
caittya-rūpe
v podobě Nadduše — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 1.58
ei chaya-rūpe
v těchto šesti podobách — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 1.32
chaya-rūpe
v šesti podobách — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 2.99, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 2.100
śrī-rūpe dekhiyā
když viděl Śrīlu Rūpu Gosvāmīho — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 19.48
dhvani-rūpe
podobu zvuku — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 21.140
dui-rūpe
ve dvou podobách — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 1.68
dui rūpe
ve dvou podobách — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 20.166
ei-rūpe
takto — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 5.134, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 3.57, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 7.82, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 7.90, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 9.63, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 18.45, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 21.86, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 16.150
v této podobě — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 17.113
eka-rūpe
beze změny — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 3.136
právě jemu — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 19.121
tat-ekātma-rūpe
v podobě tad-ekātmaŚrī caitanya-caritāmṛta Madhya 20.184
eta-rūpe
v tolika podobách — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 20.247
gopīnātha-rūpe
ve své arcā-inkarnaci jako Gopīnātha — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 4.208
guru-rūpe
v podobě duchovního mistra — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 1.45
śāstra-guru-ātma-rūpe
v podobě védské literatury, duchovního mistra a Nadduše — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 20.123
haridāsa-rūpe
Haridāsem Ṭhākurem i Rūpou Gosvāmīm — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 1.49
jagat-rūpe
v podobě vesmírného projevu — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 7.124, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 6.170
śrī-rūpe śikṣā karāi'
poté, co poučil Śrīlu Rūpu Gosvāmīho — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 1.243
kṛṣṇa-rūpe
v podobě Pána Kṛṣṇy — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 2.72
manmatha-rūpe
v podobě Amora — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 5.213
śrī-rūpe milite
navštívit Śrīlu Rūpu Gosvāmīho — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 1.103-104
rūpe milāilā
představil Rūpu Gosvāmīho — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 1.54
nava-vyūha-rūpe
v devíti Božstvech — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 20.241
nāma-rūpe
hmotné jméno či hmotná podoba — Śrīmad-bhāgavatam 8.3.8-9
jméno a podoba — Śrīmad-bhāgavatam 10.2.36
v podobě svatého jména — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 17.22
nānā-rūpe
různými způsoby — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 5.23, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 2.27, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 4.17
nārāyaṇa-rūpe
podoba Pána Nārāyaṇa — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 5.26
v podobě Pána Nārāyaṇa — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 5.27-28
v podobě čtyřrukého Nārāyaṇa. — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 20.192