Skip to main content

Synonyma

rūpam aiśvaram
vesmírnou podobu. — Bg. 11.9
ananta-rūpam
neomezenou podobu — Bg. 11.16
icchā-anugṛhīta-rūpam
přijímá podobu podle přání — Śrīmad-bhāgavatam 3.14.50
anāma- rūpam
bez hmotného jména či podoby — Śrīmad-bhāgavatam 9.8.24
anāma-rūpam
bez hmotného jména a podoby — Śrīmad-bhāgavatam 5.19.4
asamaveta-rūpam
v neúplné podobě — Śrīmad-bhāgavatam 5.9.5
asmat-rūpam
naše podoby (Śivy, Brahmy a Viṣṇua) — Śrīmad-bhāgavatam 12.10.24
asva-rūpam
nikoliv podoba Pána. — Śrīmad-bhāgavatam 2.6.43-45
avatāra-rūpam
podobu inkarnace — Śrīmad-bhāgavatam 5.18.24
bahu-rūpam
zjevující se v mnoha podobách — Śrīmad-bhāgavatam 11.12.22-23
bhagavat-rūpam
o podobě Nejvyšší Osobnosti Božství — Śrīmad-bhāgavatam 3.33.23
projevené podoby Osobnosti Božství — Śrīmad-bhāgavatam 10.14.56
go-rūpam
podobu krávy — Śrīmad-bhāgavatam 4.17.3
guṇa-rūpam
sestávající ze tří kvalit — Śrīmad-bhāgavatam 6.4.29
hṛta-rūpam
zbaven své podoby — Śrīmad-bhāgavatam 11.3.14
nṛ-mṛga-indra-rūpam
podoba jak člověka, tak krále zvířat, lva. — Śrīmad-bhāgavatam 7.8.18
jāta-rūpam
zlato — Śrīmad-bhāgavatam 1.17.39
yajña-kratu-rūpam
ve formě obětí bez zvířat a obětí se zvířaty — Śrīmad-bhāgavatam 5.7.5
kāla-rūpam
v podobĕ času — Śrīmad-bhāgavatam 12.11.14-15
kāma-rūpam
v podobě chtíče — Bg. 3.43
přijetí jakéhokoliv tĕla podle svého přání — Śrīmad-bhāgavatam 11.15.6-7
kṛṣṇa-rūpam
podoba Pána Śrī Kṛṣṇy — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 9.117
podoba Pána Kṛṣṇy — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 9.146
manaḥ-rūpam
podoba vytoužená v mysli — Śrīmad-bhāgavatam 11.15.22
mat-rūpam
Mou transcendentální podobu — Śrīmad-bhāgavatam 11.11.46
nija-rūpam āsthitā
zůstala ve své původní démonské podobě — Śrīmad-bhāgavatam 10.6.13
nṛsiṁha-rūpam
přijal inkarnaci Nṛsiṁhy — Śrīmad-bhāgavatam 2.7.14
param rūpam
nejvyšší podoba — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 19.101
pauruṣam rūpam
podobu inkarnace puruṣaŚrī caitanya-caritāmṛta Madhya 20.266
sva-rūpam-původní podoba
sva-rūpam-původní podoba. — Śrīmad-bhāgavatam 1.9.39
pūrva-rūpam
minulé zbožné či bezbožné podmínky — Śrīmad-bhāgavatam 6.1.48
předchozí tĕlo — Śrīmad-bhāgavatam 11.9.23
rūpam
jehož podoba — Bg. 8.9
podobu — Bg. 11.3, Bg. 11.20, Bg. 11.23, Bg. 11.45, Bg. 11.49, Bg. 11.49, Bg. 11.50, Bg. 11.51, Bg. 11.52, Bg. 15.3-4, Bg. 18.77, Śrīmad-bhāgavatam 1.3.15, Śrīmad-bhāgavatam 1.6.22, Śrīmad-bhāgavatam 3.9.24, Śrīmad-bhāgavatam 3.13.20, Śrīmad-bhāgavatam 4.8.77, Śrīmad-bhāgavatam 4.24.44, Śrīmad-bhāgavatam 5.18.17, Śrīmad-bhāgavatam 7.8.17, Śrīmad-bhāgavatam 8.9.27, Śrīmad-bhāgavatam 8.17.19, Śrīmad-bhāgavatam 8.24.2-3, Śrīmad-bhāgavatam 8.24.27, Śrīmad-bhāgavatam 8.24.29, Śrīmad-bhāgavatam 9.10.9, Śrīmad-bhāgavatam 10.3.30, Śrīmad-bhāgavatam 10.34.9, Śrīmad-bhāgavatam 10.37.31, Śrīmad-bhāgavatam 10.44.14, Śrīmad-bhāgavatam 10.64.6, Śrīmad-bhāgavatam 11.2.22, Śrīmad-bhāgavatam 11.13.15, Śrīmad-bhāgavatam 11.15.22, Śrīmad-bhāgavatam 12.4.15-19, Śrīmad-bhāgavatam 12.8.46, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 4.156, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 21.112
podoba — Bg. 11.47, Śrīmad-bhāgavatam 1.3.1, Śrīmad-bhāgavatam 1.3.3, Śrīmad-bhāgavatam 1.3.4, Śrīmad-bhāgavatam 1.6.18, Śrīmad-bhāgavatam 2.10.6, Śrīmad-bhāgavatam 2.10.33, Śrīmad-bhāgavatam 3.9.2, Śrīmad-bhāgavatam 3.12.52, Śrīmad-bhāgavatam 3.13.35, Śrīmad-bhāgavatam 3.13.41, Śrīmad-bhāgavatam 3.26.38, Śrīmad-bhāgavatam 3.26.52, Śrīmad-bhāgavatam 3.29.36, Śrīmad-bhāgavatam 4.9.13, Śrīmad-bhāgavatam 4.24.53, Śrīmad-bhāgavatam 4.29.10, Śrīmad-bhāgavatam 4.29.64, Śrīmad-bhāgavatam 4.30.27, Śrīmad-bhāgavatam 5.18.31, Śrīmad-bhāgavatam 5.20.5, Śrīmad-bhāgavatam 5.23.8, Śrīmad-bhāgavatam 5.26.38, Śrīmad-bhāgavatam 5.26.39, Śrīmad-bhāgavatam 6.9.7, Śrīmad-bhāgavatam 7.8.56, Śrīmad-bhāgavatam 7.10.50, Śrīmad-bhāgavatam 7.15.77, Śrīmad-bhāgavatam 8.6.9, Śrīmad-bhāgavatam 8.20.21, Śrīmad-bhāgavatam 10.10.29, Śrīmad-bhāgavatam 11.22.16, Śrīmad-bhāgavatam 11.24.22-27, Śrīmad-bhāgavatam 12.11.6-8, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 1.8, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 5.13, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 5.84, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 19.106
podoby — Śrīmad-bhāgavatam 1.3.30, Śrīmad-bhāgavatam 1.15.1, Śrīmad-bhāgavatam 10.20.13, Śrīmad-bhāgavatam 11.14.25
krása — Śrīmad-bhāgavatam 1.11.8, Śrīmad-bhāgavatam 5.2.15, Śrīmad-bhāgavatam 9.14.23, Śrīmad-bhāgavatam 10.52.37, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 1.169
tělesné rysy — Śrīmad-bhāgavatam 1.15.43
o vesmírné podobě — Śrīmad-bhāgavatam 2.2.14
tvary — Śrīmad-bhāgavatam 2.2.29