Skip to main content

Synonyma

rāma-abhidha
jménem Rāma — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 8.1
rāma-acyutau
Pán Rāma a Pán Acyuta — Śrīmad-bhāgavatam 10.23.7
rāma-akrūra-yutaḥ
s Balarāmou a Akrūrou — Śrīmad-bhāgavatam 10.39.38
rāma-anujaḥ
Kṛṣṇa, mladší bratr Balarāmy — Śrīmad-bhāgavatam 10.30.12
mladší bratr Pána Balarāmy (Kṛṣṇa) — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 15.51
rāma-kṛṣṇa-anuvartinaḥ
následující Balarāmu a Kṛṣṇu — Śrīmad-bhāgavatam 10.63.3-4
rāma-ādayaḥ arbhakāḥ
všichni ostatní chlapci v čele s Balarāmou — Śrīmad-bhāgavatam 10.11.49
rāma-avatāra
inkarnace Pána Rāmacandry. — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 9.314
rāma-bhakta
oddaný Pána Rāmacandry — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 9.179
rāma-kṛṣṇa-caraṇa
lotosových nohou Pána Kṛṣṇy a Balarāmy — Śrīmad-bhāgavatam 10.21.18, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 18.34, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 14.86
rāma-caraṇau
lotosových nohách Pána Rāmacandry — Śrīmad-bhāgavatam 9.11.15
rāma-caritam
vyprávění o činech Nejvyšší Osobnosti Božství Pána Rāmacandry — Śrīmad-bhāgavatam 9.11.23
rāma-coditān
které poslal Pán Rāma. — Śrīmad-bhāgavatam 10.23.6
kaila śrī-rāma daraśana
navštívil chrám Rāmacandry — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 9.65
kṛṣṇa-rāma-dviṣaḥ
tĕmi, kdo nenávidĕli Kṛṣṇu a Balarāmu — Śrīmad-bhāgavatam 10.53.18-19
mīnaketana rāma-dāsa
Mīnaketana Rāmadāsa. — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 11.53
rāma-dāsa
Rāmadāsa — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 5.161, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 5.178, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 11.16, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 9.16, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 15.43
Śrī Rāmadāsa. — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 5.169
věčný služebník Pána Rāmacandry — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 17.69
jménem Rāmadāsa — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 1.113, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 1.118
rāma-dāse
brāhmaṇovi Rāmadāsovi — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 1.119
rāma-dāsera
světce Rāmadāse — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 5.174
rāma-gopaiḥ
Pánem Balarāmou a pasáčky krav — Śrīmad-bhāgavatam 10.21.16
govinda-rāma
Kṛṣṇy a Balarāmy — Śrīmad-bhāgavatam 10.42.26-27
rāma-nāma-grahaṇa
zpívání svatého jména Pána Rāmacandry — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 9.26
rāma-keli grāma
do vesnice jménem Rámakéli — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 1.166
ātma-rāma-gurubhiḥ
těmi, jež jsou vnitřně spokojeni a jsou považováni za duchovní učitele celého světa — Śrīmad-bhāgavatam 8.7.33
kṛṣṇa rāma hari
svatá jména Pána: „Kṛṣṇa“, „Rāma“ a „Hari“ — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 9.61
he rāma
můj milý synu Balarāmo — Śrīmad-bhāgavatam 10.11.16
ó Pane Balarāmo, zdroji všeho štĕstí — Śrīmad-bhāgavatam 10.17.23
ó Rāmo — Śrīmad-bhāgavatam 10.19.9, Śrīmad-bhāgavatam 10.43.32
hā rāma
ó Rāmo, Rāmo — Śrīmad-bhāgavatam 9.16.14
„Ó můj Pane Rāmo“ — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 3.56
hā rāma hā rāma
„ó Pane Rāmo, ó Pane Rāmo“ — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 3.53
„ó Pane Rāmacandro, ó Pane Rāmacandro“ — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 3.54
rāma iti
bude také nazýván Rāma — Śrīmad-bhāgavatam 10.2.13
kṛṣṇa rāma iti
„Kṛṣṇo! Rāmo!“ — Śrīmad-bhāgavatam 10.34.27
rāma-janārdanau
Pána Balarāmu a Kṛṣṇu — Śrīmad-bhāgavatam 10.18.20
Balarāmu a Kṛṣṇu — Śrīmad-bhāgavatam 10.45.50
rāma-japī
těm, kteří zpívali svaté jméno Pána Rāmy — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 1.112