Skip to main content

Synonyma

rājarṣeḥ
král, jenž byl současně mudrcem — Śrīmad-bhāgavatam 1.4.7
krále, který byl ṛṣim mezi králi — Śrīmad-bhāgavatam 1.7.12
svatého krále — Śrīmad-bhāgavatam 3.13.3
velkých svatých králů — Śrīmad-bhāgavatam 4.21.28-29
krále Parīkṣita — Śrīmad-bhāgavatam 6.4.3
o vznešeném králi Ambarīṣovi — Śrīmad-bhāgavatam 9.4.14

Filter by hierarchy