Skip to main content

Synonyma

rādhā-kṛṣṇa-pada-ambuja
o lotosových nohou Rādhy a Kṛṣṇy — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 8.253
rādhā-aṅga
těla Śrīmatī Rādhārāṇī — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 8.287
tělo Śrīmatī Rādhārāṇī — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 15.47
rādhā-bhāva
náladu Śrīmatī Rādhārāṇī — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 4.99-100, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 17.276
nálady Rādhārāṇī — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 4.268
rādhā-bhāva-āveśe
v extatickém citovém rozpoložení Śrīmatī Rādhārāṇī — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 19.31
rādhā-bhāvera
extáze Śrīmatī Rādhārāṇī — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 17.57
rādhā-kṛṣṇera caraṇe
u lotosových nohou Rādhy a Kṛṣṇy. — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 8.307
rādhā-dāmodara
Dāmodara Śrīmatī Rādhārāṇī — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 20.201
śrī-rādhā- govinda
útočiště u Śrī Rādhy a Govindy. — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 5.204
rādhā-jñāna
považování za Śrīmatī Rādhārāṇī. — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 14.14
rādhā-kṛṣṇa-prema-rasa-jñānera
transcendentálního poznání o milostných zábavách Rādhy a Kṛṣṇy — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 8.239
rādhā-kṛṣṇera prema-keli
milostné zábavy Rādhy a Kṛṣṇy — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 8.250
rādhā-kṛṣṇa-prema-keli
milostné zábavy Rādhy a Kṛṣṇy — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 8.255
rādhā-kuṇḍa-vārtā
zprávy o Rádhá-kundu — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 18.4
rādhā-kuṇḍa
Rádhá-kund — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 18.7
rādhā-kuṇḍam
místo známé jako Rādhākuṇḍ — Nektar pokynů 9
rādhā-kuṇḍe
v jezírku Rádhá-kundu — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 10.101
rādhā-kuṇḍera
k Rádhá-kundu — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 18.6
rādhā-kṛṣṇa
Rādhā a Kṛṣṇa — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 4.56, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 4.98
Śrī Kṛṣṇovi a Rādhārāṇī — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 5.229
pro Rādhu a Kṛṣṇu — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 8.204-205
Pán Kṛṣṇa a Śrīmatī Rādhārāṇī — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 8.277
Pán Kṛṣṇa a Rādhārāṇī — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 15.229
Rādhā s Kṛṣṇou — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 18.108
rādhā-kṛṣṇa nāma
svaté jméno Rādhā-Kṛṣṇa neboli Hare Kṛṣṇa. — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 8.256
rādhā-kṛṣṇa-līlā
zábavy Śrī Rādhy a Kṛṣṇy — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 8.305
kṛṣṇa-rādhā-tattva
pravdu o Rādě a Kṛṣṇovi — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 8.129
śrī-rādhā-kṛṣṇa-pādān
lotosovým nohám Śrī Kṛṣṇy a Rādhārāṇī, kteří vlastní veškerý majestát — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 2.1, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 3.1
rādhā-kṛṣṇa-līlā-rasa
transcendentální nálady zábav Rādhy a Kṛṣṇy — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 4.224
rādhā-kṛṣṇa-sevā
službu Rādě a Kṛṣṇovi — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 6.237
rādhā-kṛṣṇayoḥ
Śrī Śrī Rādhy a Kṛṣṇy — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 8.206
rādhā-kṛṣṇe
Śrīmatī Rādhārāṇī a Śrī Kṛṣṇovi — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 8.247
k Rādě a Kṛṣṇovi — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 8.277
Jejich Výsostem Rādě a Kṛṣṇovi — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 15.228
rādhā-kṛṣṇera
Rādě a Kṛṣṇovi — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 10.100
Rādhy a Kṛṣṇy — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 8.228, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 8.229
rādhā-kṛṣṇera līlā
zábavy Rādhy a Kṛṣṇy — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 8.201
rādhā lañā
se Śrīmatī Rādhārāṇī — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 14.109
rādhā lāgi'
kvůli Śrīmatī Rādhārāṇī — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 8.103