Skip to main content

Synonyma

mahā-puruṣatām
význačné postavení vůdce lidské společnosti (jako Pán Viṣṇu, hlavní vůdce všech živých bytostí) — Śrīmad-bhāgavatam 5.15.6
postavení vznešeného oddaného — Śrīmad-bhāgavatam 6.12.20

Filter by hierarchy