Skip to main content

Synonyma

ku-puruṣaḥ
velice hříšná osoba, Hiraṇyakaśipu — Śrīmad-bhāgavatam 7.8.53
mahā-puruṣaḥ
Nejvyšší Osoba — Śrīmad-bhāgavatam 5.17.14
Nejvyšší Osobnost Božství — Śrīmad-bhāgavatam 7.8.53, Śrīmad-bhāgavatam 10.37.10-11
transcendentální osobnost — Śrīmad-bhāgavatam 12.11.9
parama-mahā-puruṣaḥ
nejpřednější vládce všech druhů bohatství, Nejvyšší Osobnost Božství — Śrīmad-bhāgavatam 5.20.40
parama-puruṣaḥ
Nejvyšší Pán, Osobnost Božství — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 14.227
puruṣaḥ
osoba — Bg. 2.21, Bg. 3.4, Śrīmad-bhāgavatam 1.17.41, Śrīmad-bhāgavatam 2.1.15, Śrīmad-bhāgavatam 2.10.8, Śrīmad-bhāgavatam 3.28.35, Śrīmad-bhāgavatam 3.29.3, Śrīmad-bhāgavatam 3.29.35, Śrīmad-bhāgavatam 3.32.43, Śrīmad-bhāgavatam 4.7.31, Śrīmad-bhāgavatam 4.9.15, Śrīmad-bhāgavatam 4.11.14, Śrīmad-bhāgavatam 4.13.36, Śrīmad-bhāgavatam 4.22.27, Śrīmad-bhāgavatam 4.24.63, Śrīmad-bhāgavatam 5.16.4, Śrīmad-bhāgavatam 5.22.10, Śrīmad-bhāgavatam 5.24.20, Śrīmad-bhāgavatam 6.5.31, Śrīmad-bhāgavatam 6.16.53-54, Śrīmad-bhāgavatam 6.19.12, Śrīmad-bhāgavatam 8.1.14, Śrīmad-bhāgavatam 10.70.22, Śrīmad-bhāgavatam 10.84.24-25, Śrīmad-bhāgavatam 11.23.54, Śrīmad-bhāgavatam 11.29.24
vesmírná podoba včetně všech polobohů, jako jsou bozi Slunce a Měsíce — Bg. 8.4
Nejvyšší Osobnost — Bg. 8.22, Bg. 11.18, Śrīmad-bhāgavatam 4.21.38
osobnost — Bg. 11.38, Bg. 15.17, Śrīmad-bhāgavatam 1.2.23, Śrīmad-bhāgavatam 2.10.8
živá bytost — Bg. 13.21, Bg. 13.22, Śrīmad-bhāgavatam 2.7.49, Śrīmad-bhāgavatam 2.8.6, Śrīmad-bhāgavatam 3.6.21, Śrīmad-bhāgavatam 3.6.22, Śrīmad-bhāgavatam 3.27.1, Śrīmad-bhāgavatam 4.28.63, Śrīmad-bhāgavatam 4.29.4, Śrīmad-bhāgavatam 4.29.26-27, Śrīmad-bhāgavatam 4.29.61, Śrīmad-bhāgavatam 4.29.75, Śrīmad-bhāgavatam 6.4.24, Śrīmad-bhāgavatam 10.20.19, Śrīmad-bhāgavatam 11.16.37, Śrīmad-bhāgavatam 11.23.51, Śrīmad-bhāgavatam 11.23.53
poživatel — Bg. 13.23, Śrīmad-bhāgavatam 11.22.14
živý tvor — Bg. 17.3
Osobnost Božství — Śrīmad-bhāgavatam 1.5.6, Śrīmad-bhāgavatam 1.10.21, Śrīmad-bhāgavatam 2.6.13-16, Śrīmad-bhāgavatam 2.8.10, Śrīmad-bhāgavatam 3.26.3, Śrīmad-bhāgavatam 10.84.18, Śrīmad-bhāgavatam 10.88.5, Śrīmad-bhāgavatam 11.11.28, Śrīmad-bhāgavatam 11.24.19, Īśo 16
užívající (si) osobnost — Śrīmad-bhāgavatam 1.7.23
podoba Pána — Śrīmad-bhāgavatam 2.1.25
takoví lidé — Śrīmad-bhāgavatam 2.3.2-7
člověk — Śrīmad-bhāgavatam 2.3.19, Śrīmad-bhāgavatam 4.28.3, Śrīmad-bhāgavatam 4.29.33, Śrīmad-bhāgavatam 6.16.55, Śrīmad-bhāgavatam 6.16.61-62, Śrīmad-bhāgavatam 6.18.66-67, Śrīmad-bhāgavatam 7.15.25, Śrīmad-bhāgavatam 9.4.6, Śrīmad-bhāgavatam 9.16.31
Nejvyšší Osobnost Božství — Śrīmad-bhāgavatam 2.5.35, Śrīmad-bhāgavatam 2.8.8, Śrīmad-bhāgavatam 10.3.31, Śrīmad-bhāgavatam 10.23.51, Śrīmad-bhāgavatam 12.11.21
Nejvyšší Osoba — Śrīmad-bhāgavatam 2.6.21, Śrīmad-bhāgavatam 3.13.23, Śrīmad-bhāgavatam 6.3.30, Śrīmad-bhāgavatam 8.12.44, Śrīmad-bhāgavatam 9.1.8, Śrīmad-bhāgavatam 10.3.13, Śrīmad-bhāgavatam 10.6.22-23, Śrīmad-bhāgavatam 10.10.29, Śrīmad-bhāgavatam 10.10.30-31, Śrīmad-bhāgavatam 10.14.23, Śrīmad-bhāgavatam 10.63.38, Śrīmad-bhāgavatam 11.4.5, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 6.254
inkarnace Mahā-Viṣṇu, úplná část Govindy, Pána Kṛṣṇy — Śrīmad-bhāgavatam 2.6.39
Kāraṇārṇavaśāyī Viṣṇu — Śrīmad-bhāgavatam 2.6.42
Nejvyšší Osoba, Paramātmā — Śrīmad-bhāgavatam 2.10.10
původní osoba — Śrīmad-bhāgavatam 3.5.50, Śrīmad-bhāgavatam 10.1.23
inkarnace Boha — Śrīmad-bhāgavatam 3.6.6
Nejvyšší — Śrīmad-bhāgavatam 3.9.25
Nejvyšší Osoby — Śrīmad-bhāgavatam 3.10.11
individuální duše — Śrīmad-bhāgavatam 3.25.17
kdokoliv — Śrīmad-bhāgavatam 3.26.1, Śrīmad-bhāgavatam 9.11.23
Kosmická Bytost — Śrīmad-bhāgavatam 3.26.51, Śrīmad-bhāgavatam 3.26.70
osvobozená duše — Śrīmad-bhāgavatam 3.28.39
muž — Śrīmad-bhāgavatam 4.1.4, Śrīmad-bhāgavatam 4.11.15, Śrīmad-bhāgavatam 5.24.16, Śrīmad-bhāgavatam 9.14.36, Śrīmad-bhāgavatam 10.51.45, Śrīmad-bhāgavatam 10.51.51, Śrīmad-bhāgavatam 10.77.21
osoba. — Śrīmad-bhāgavatam 4.7.36
Nadduše — Śrīmad-bhāgavatam 4.9.7
mužského rodu — Śrīmad-bhāgavatam 4.13.39
oddaný — Śrīmad-bhāgavatam 4.24.77
Nejvyšší Pán — Śrīmad-bhāgavatam 4.30.4, Śrīmad-bhāgavatam 4.30.7, Śrīmad-bhāgavatam 7.14.37, Śrīmad-bhāgavatam 10.20.18, Śrīmad-bhāgavatam 11.22.17, Śrīmad-bhāgavatam 11.22.24
ani obyčejný člověk — Śrīmad-bhāgavatam 5.4.18
Nejvyšší Pán, Osobnost Božství — Śrīmad-bhāgavatam 5.6.14, Śrīmad-bhāgavatam 6.5.17
neomezený vládce, který má nekonečnou moc — Śrīmad-bhāgavatam 5.11.13-14