Skip to main content

Synonyma

puṇya-adri
jsou tam pěkné kopce — Śrīmad-bhāgavatam 10.11.28
puṇya-araṇya
posvátného lesa — Śrīmad-bhāgavatam 5.8.29
ati-puṇya
nanejvýš posvátné — Śrīmad-bhāgavatam 12.2.21
puṇya-bandhuḥ
velice zbožný — Śrīmad-bhāgavatam 6.5.31
puṇya-gandha-vahaḥ
který nesl pronikavou vůni — Śrīmad-bhāgavatam 10.3.1-5
mat-puṇya-gāthā
zbožná vyprávĕní o Mé slávĕ — Śrīmad-bhāgavatam 11.14.26
puṇya-jana-ālayam
do města Yakṣů. — Śrīmad-bhāgavatam 4.10.4
puṇya-jana
Yakṣů — Śrīmad-bhāgavatam 4.10.14
z vyšších živých bytostí — Śrīmad-bhāgavatam 9.3.35
puṇya-jana-vadhūnām
které jsou manželkami těch nejzbožnějších Yakṣů — Śrīmad-bhāgavatam 5.16.18
puṇya-janena
Yakṣou — Śrīmad-bhāgavatam 4.10.3
puṇya-janān
zbožné lidi — Śrīmad-bhāgavatam 2.3.8
Yakṣi — Śrīmad-bhāgavatam 4.11.7, Śrīmad-bhāgavatam 4.11.33
puṇya-janāḥ
Yakṣové — Śrīmad-bhāgavatam 4.11.4
puṇya kare
jedná zbožně — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 16.131
puṇya-karmaṇām
zbožných. — Bg. 18.71
puṇya-śloka-īḍya-karmaṇām
jejichž zbožné činnosti velebí všechny velké duše. — Śrīmad-bhāgavatam 6.10.5
puṇya-śravaṇa-kīrtanaḥ
je uctíván jednoduše nasloucháním a opěvováním, které člověka očišťuje. — Śrīmad-bhāgavatam 9.3.34
o nĕmž naslouchat a jehož opĕvovat je tou nejzbožnĕjší činností — Śrīmad-bhāgavatam 10.15.41
puṇya-kīrtayaḥ
osoby, o nichž je chvályhodné naslouchat. — Śrīmad-bhāgavatam 9.14.1
puṇya-kīrteḥ
proslavená svou ctností — Śrīmad-bhāgavatam 4.8.6
puṇya-kīrtīnām
kteří byli zbožní a oslavovaní — Śrīmad-bhāgavatam 9.1.5
kṛta-puṇya-puñjāḥ
všichni tito chlapci, kteří nahromadili výsledky zbožných činností z mnoha životů. — Śrīmad-bhāgavatam 10.12.7-11
ti, kteří nashromáždili množství zbožných činností. — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 8.75, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 7.32
puṇya-kṛtām
těch, kdo se věnovali zbožným činnostem — Bg. 6.41
puṇya kṣaya
zničení zbožnosti — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 5.206
puṇya-leśaḥ
zbytky zbožných činů. — Śrīmad-bhāgavatam 3.1.9
puṇya lāgi'
jen proto, abych vykonal zbožný čin — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 20.31
puṇya-maṇḍala
skupin zbožných činností — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 1.138
puṇya-phalam
výsledky zbožného jednání — Bg. 8.28
puṇya-phale
jako plod zbožných činností — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 7.47
puṇya-puñja-phale
výsledek mnoha zbožných činností — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 21.132
puṇya-tīrtha
ti, kteří jsou očištěni od všech nectností — Śrīmad-bhāgavatam 1.2.16
puṇya
zbožné — Bg. 7.28, Śrīmad-bhāgavatam 1.11.12, Śrīmad-bhāgavatam 3.21.40, Śrīmad-bhāgavatam 6.16.16, Śrīmad-bhāgavatam 10.41.16
chvályhodné — Śrīmad-bhāgavatam 1.1.16
věci příznivého charakteru — Śrīmad-bhāgavatam 1.2.17
ctnost — Śrīmad-bhāgavatam 1.10.27
zbožný — Śrīmad-bhāgavatam 2.1.16
zbožnost — Śrīmad-bhāgavatam 3.1.17, Śrīmad-bhāgavatam 3.1.17, Śrīmad-bhāgavatam 3.1.18, Śrīmad-bhāgavatam 11.1.11-12, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 9.44
posvěcený — Śrīmad-bhāgavatam 3.16.21