Skip to main content

Synonyma

prapannāya
tomu, kdo je odevzdaný — Śrīmad-bhāgavatam 2.8.24
odevzdanému — Śrīmad-bhāgavatam 6.16.17
tomu, kdo je plně odevzdaný — Śrīmad-bhāgavatam 6.16.26
odevzdanému (Sudāmovi) — Śrīmad-bhāgavatam 10.41.50
tomu, kdo přijal útočištĕ — Śrīmad-bhāgavatam 11.2.31
který nemá jiné útočištĕ než Tebe — Śrīmad-bhāgavatam 11.11.26-27

Filter by hierarchy