Skip to main content

Synonyma

ikṣvāku-pramukhāḥ
vedení Ikṣvākuem — Śrīmad-bhāgavatam 9.1.2-3
mahā-indra-pramukhāḥ
vedení Pánem Indrou — Śrīmad-bhāgavatam 11.31.1
kāliṅga-pramukhāḥ
v čele s vládcem Kaliṅgy — Śrīmad-bhāgavatam 10.61.27-28
mat-pramukhāḥ
pocházející z kosmického celku, mahat-tattvyŚrīmad-bhāgavatam 3.5.51
sumāli-māli-pramukhāḥ
další, které vedli Sumāli a Māli — Śrīmad-bhāgavatam 6.10.19-22
sunanda-nanda-pramukhāḥ
v čele se Sunandou a Nandou, hlavními společníky Pána Viṣṇua z Vaikuṇṭhy — Śrīmad-bhāgavatam 4.19.5
pradyumna-pramukhāḥ
v čele s Pradyumnou — Śrīmad-bhāgavatam 10.61.8-9
pramukhāḥ
vedené — Śrīmad-bhāgavatam 1.14.27
vedení — Śrīmad-bhāgavatam 5.24.31
jimi počínaje — Śrīmad-bhāgavatam 8.1.19
kteří byli vedení — Śrīmad-bhāgavatam 8.5.7
v čele s — Śrīmad-bhāgavatam 8.13.19, Śrīmad-bhāgavatam 8.13.21, Śrīmad-bhāgavatam 9.24.45
jím vedeni — Śrīmad-bhāgavatam 9.4.57-59
v jejich čele — Śrīmad-bhāgavatam 9.24.15
yaśodā-pramukhāḥ
v čele s matkou Yaśodou — Śrīmad-bhāgavatam 10.7.8
tumburu-pramukhāḥ
jež vedl Tumburu — Śrīmad-bhāgavatam 10.25.32
sumālya-pramukhāḥ
vedených Sumālyou — Śrīmad-bhāgavatam 12.1.10
rukmiṇī-pramukhāḥ
v čele s Rukmiṇī — Śrīmad-bhāgavatam 10.90.30

Filter by hierarchy